TRYGDE­STIG­MA – et politisk våpen

Både i Norge og i andre land møtes mennesker som mottar trygdeytelser med skjellsord og mistenkeliggjøring, både fra politikere og andre. I denne teksten ­skriver Toni Bente­rud om såkalt trygde­stigma, med utgangs­punktet i boka «Stigma: The Machinery of Inequality» av den britiske sosiologen Imogen Tyler. Uttrykket «å nave» ble kåret til årets nyord av Språkrådet i 2012. De viste til at ordet var blitt mye brukt av og om ungdom som sa de skulle finansiere et friår ved å søke midler fra Nav. Språkrådet la vekt på at å nave var et kreativt nyord med ungdommelig opphav. Det synes som … Fortsett å lese TRYGDE­STIG­MA – et politisk våpen