Grunninntektspilot i Nord-Norge

Grunninntektspilot i Nord-Norge BIEN Norge inviterer til dialog om grunninntekt på Amtmanden Eftf, Grønnegata 83, Tromsø, 7. august 2023, kl.18.00 – 21.00. Målet med møtet er å sette grunninntekt på dagsorden i Nord-Norge. Mange pilotprosjekter har blitt gjennomført rundt om i verden, inkludert i Finland. Vi arbeider for å igangsette en grunninntektspilot i Nord-Norge.  Nord-Norge har lenge hatt utfordringer med fraflytting, aldrende befolkning og færre barn. Mange politiske tiltak har vært prøvd ut, men uten at man har lykkes å snu trenden. Det er store arealer og relativt få folk i Troms og Finnmark, noe som gir en mulighet til … Fortsett å lese Grunninntektspilot i Nord-Norge