Grunninntektspilot i Nord-Norge

Illustrasjon av Bent Isaksen

BIEN Norge inviterer til dialog om grunninntekt på Amtmanden Eftf, Grønnegata 83, Tromsø, 7. august 2023, kl.18.00 – 21.00. Målet med møtet er å sette grunninntekt på dagsorden i Nord-Norge. Mange pilotprosjekter har blitt gjennomført rundt om i verden, inkludert i Finland. Vi arbeider for å igangsette en grunninntektspilot i Nord-Norge. 

Nord-Norge har lenge hatt utfordringer med fraflytting, aldrende befolkning og færre barn. Mange politiske tiltak har vært prøvd ut, men uten at man har lykkes å snu trenden. Det er store arealer og relativt få folk i Troms og Finnmark, noe som gir en mulighet til å utforske hvordan grunninntekt kan påvirke dynamikken i distriktene. 

En grunninntekt vil kunne sikre inntekten til alle som bor i nord, og dermed gjøre det mer attraktivt å flytte nordover og bli boende. Makten og friheten vil bli tilbakeført til enkeltindividet, fordi de vil oppleve å få økende kontroll over egne liv. En grunninntekt kan derfor bidra til å demokratisere de store beslutningene som må tas fremover.

Gjennom pilotprosjektet ønsker vi å utforske mulighetene en grunninntekt kan gi for å snu denne utviklingen, forebygge fraflytting og tiltrekke innbyggere til landsdelen. Vi vil bl.a. også se på om grunninntekt kan påvirke næringsutvikling, økonomi, sosiale og velferdsmessige forhold, livskvalitet til det bedre. 

Vårt mål er å innføre grunninntekt i hele landet. Imidlertid kan det i første omgang være gunstig å prøve ut grunninntekt i en avgrenset del av landet. Det er på tide å introdusere grunninntekt i Nord-Norge. En god anledning er i forbindelse med det forestående fylkes- og kommunevalget den 11. September. 

Forut for møtet skal BIEN Norge arrangere workshops om dette temaet på Karlsøyfestivalen, som holdes 1.-6. august. Her skal vi engasjere deltakere på festivalen til å være med å utforme et konkret utkast til et pilotprosjekt, som kan presenteres for politikere og et videre publikum i Nord-Norge på Amtmanden i Tromsø den 7. august 2023. 

Representanter fra BIEN Norge vil åpne møtet med å presentere kort hva grunninntekt er. Deretter vil resultatene fra workshopene på Karlsøyfestivalen bli presentert. Deretter vil resultatene fra workshopene på Karlsøyfestivalen bli presentert. Vi inviterer fylkes- og kommunepolitikere i Finnmark og Troms til å diskutere muligheten for et slikt pilotprosjekt. En representant fra Sametinget og fylkesdirektør i NAV Tromsø/Finnmark vil også bli invitert.

Styremedlem og sekretær i Bien Norge, Toni Benterud

Les kronikken til Toni Benterud som er publisert på ND (Nordnorsk debatt) her:

https://www.nordnorskdebatt.no/grunninntekt-nytt-hap-for-nord-norge/o/5-124-258100?fbclid=IwAR0jw8ZjYElN7UUvlC3zMhR1Q89fiSQ1eQ7vGYo3sUhjzw-h2l0B2HR5gZo

Det vil komme mer informasjon om turneen etterhvert!