Om oss

BIEN Norge ble stiftet i oktober 2012. Den er en landsdekkende partipolitisk nøytral interesseorganisasjon for å opplyse befolkningen i Norge om grunninntekt, samt få grunninntekt på den politiske dagsordenen. BIEN Norge fungerer som et nettverk for å forbinde dem som er interessert i grunninntekt og fungere som en rådgivende instans for innføring og utvikling av en praktisk fungerende grunninntekt på økonomisk og sosialt plan. Vi samler flest mulig mennesker fra ulike miljøer, og la hver og en fremme de aspektene ved grunninntekt som de føler er viktige og på de måter de selv ønsker.

Vi oppmuntrer til utredning av ulike modeller for finansiering av grunninntekt i Norge og jobber for å igangsette pilotprosjekter for å få empirisk kunnskap om effektene her i Norge. I tillegg til å arbeide nasjonalt har vi også et omfattende internasjonalt kontaktnett. BIEN Norge fremmer grunninntekt som en universell menneskerettighet. Vi støtter derfor initiativer som arbeider for at grunninntekt innføres globalt og i andre nasjoner. BIEN Norge ble tilknyttet den internasjonale paraplyorganisasjonen Basic Income Earth Network (BIEN) i 2014 og det nordiske nettverket UBI-Nordic fra dets oppstart i 2016.  I tillegg har BIEN Norge vært aktive i oppstarten av det europeiske nettverket Unconditional Basic Income Europe (UBIE).

Informasjonsbrosjyre fra BIEN Norge 2019 – side 1
Informasjonsbrosjyre fra BIEN Norge 2019 – Side 2