Bli aktiv medlem!

Vi ønsker oss flere med på laget for å spre informasjon om grunninntekt. Hva du gjør er basert på dine interesser – alt fra å skrive blogginnlegg og tekster på nettsidene, bli med å arrangere møter og eventer, være med i faggruppa som diskuterer faglige spørsmål om grunninntekt – eksempelvis erfaringer fra pilotprosjekt – utarbeide nyhetsbrev, fikse nettsider, og mye annet. Kanskje du har egne idéer til prosjekter eller måter å formidle kunnskap og inspirasjon om grunninntekt?

Vi vil gjerne høre fra deg – ta kontakt på post@biennorge.no!