Styret

Styreleder

Kristine Endsjø
styreleder@biennorge.no

Jeg er spesielt interessert i de psykososiale effektene til en grunninntekt og tror at en grunninntekt vil føre til et sunnere samfunn med en mer proaktiv holdning til folkehelse.

Talsperson

Øyvind Steensen
talsperson@biennorge.no

At alle mennesker har rett til å leve er et gammelt prinsipp som kun kan oppfylles med grunninntekt som et sikkerhetsgulv. Den bemyndigelsen av alle og en ny samfunnskontrakt med bedre maktbalanse og økte muligheter kan utløse en ny renessanse.

Kasserer

Alf Ifrå Fjellfroskvatn
kasserer@biennorge.no

Frikar. Var bittesmåbrukar til 2017 – med lyngshæst, gammeldagse kyr, sauer, geiter, vildsau, vilde svin, ender, høns og honningbier. Utdanna landbruksøkonom for 35 år sia, mba i økologisk økonomi i 2019, med masteroppgave om avgrensin av det norske vælfærdssystem og borgarlønn. Føre rægnskape tel BIEN Norge

Styremedlem

Leo Valen

Universell grunninntekt er den enkleste måten å ivareta retten til økonomisk livsopphold, og oppfordrer til entreprenørskap og nye initiativ.

Styremedlem

Signe Bakke Sølberg

Jeg er for grunninntekt fordi det reduserer byråkrati og ventetiden til mange mennesker i en vanskelig situasjon. De som ikke trenger den, kan bare betale den tilbake gjennom skatteoppgjøret, men for noen vil det bety alt.

Styremedlem

Kjell Magne Fagerbakke

Eg vil ha grunninntekt fordi ho famnar om verdigheta til individet, frigjev kreativitet og aukar tilliten mellom menneska i samfunnet. Grunninntekt skal vere golvet ein aldri dett igjennom.

Styremedlem

August Myrseth

Jeg er for grunninntekt fordi evnen til å tjene penger ikke bør være det eneste som bestemmer livskvaliteten til et menneske.