Styret

Styreleder

Kjell Magne Fagerbakke
styreleder@biennorge.no

Eg vil ha grunninntekt fordi ho famnar om verdigheta til individet, frigjev kreativitet og aukar tilliten mellom menneska i samfunnet. Grunninntekt skal vere golvet ein aldri dett igjennom.

Talsperson

Øyvind Steensen
talsperson@biennorge.no

At alle mennesker har rett til å leve er et gammelt prinsipp som kun kan oppfylles med grunninntekt som et sikkerhetsgulv. Den bemyndigelsen av alle og en ny samfunnskontrakt med bedre maktbalanse og økte muligheter kan utløse en ny renessanse.

Kasserer

Alf Ifrå Fjellfroskvatn
kasserer@biennorge.no

Frikar. Var bittesmåbrukar til 2017 – med lyngshæst, gammeldagse kyr, sauer, geiter, vildsau, vilde svin, ender, høns og honningbier. Utdanna landbruksøkonom for 35 år sia, mba i økologisk økonomi i 2019, med masteroppgave om avgrensin av det norske vælfærdssystem og borgarlønn. Føre rægnskape tel BIEN Norge

Styremedlem

Georg Espolin Johnson

Styremedlem

Sjur Papazian

Styremedlem

Anja Askeland