Bli medlem

Vil du være med på laget for å innføre grunninntekt eller ønsker du å støtte opp om vårt arbeid?

Som medlem blir du del av bevegelsen for å innføre grunninntekt, og du får medlemsrettigheter i organisasjonen. Medlemskontingenten er 200 kr i året.