Bli medlem

Vil du være med på laget for å innføre grunninntekt? Som medlem støtter du arbeidet med å få innført grunninntekt i Norge og du får medlemsrettigheter i organisasjonen. Medlemskontingenten er 200 kr i året.