Grunninntekt – en universell, individuell og ubetinget inntekt som er høy nok til å gi hver og en av oss et verdig liv, uavhengig av arbeidsstatus

BIEN Norge er en politisk uavhengig organisasjon som jobber for økt kunnskap om grunninntekt (borgerlønn)

BIEN Norge støtter en grunninntekt som er:

Universell

Ubetinget

Individuell

Regelmessig

Høy nok