BIEN kongressen 2024: Bath

Basic Income Earth Network (BIEN) er et nettverk av akademikere og aktivister som er interessert i ideen om grunninntekt. BIEN fungerer som et bindeledd mellom individer og grupper som er forpliktet til eller interessert i grunninntekt, og fremmer informert diskusjon om dette emnet over hele verden. BIEN definerer en grunninntekt som «en periodisk kontantbetaling ubetinget levert til alle på individuell basis, uten behovsprøving eller arbeidskrav.» 

Hvert år avholdes en kongress i regi av BIEN. Den første kongressen ble avholdt i 1986 i Belgia. Fram til 2014 ble kongressen avholdt annethvert år, men fra 2016 har den blitt avholdt årlig med unntak av 2020, da den ble avlyst på grunn av covid-pandemien. I år skal kongressen avholdes på Universitetet i Bath, UK, 29.-31. august. 

I år er tema for kongressen å “ta vår fremtid tilbake” – grunninntekt og sosioøkologisk transformasjon. Vi står overfor en rekke relaterte kritiske utfordringer, inkludert klimaendringer, global ulikhet, høyrepopulisme og rask teknologisk utvikling. Viktigheten av grunninntekt må delvis forstås i dens evne til å svare på disse utfordringene. 

BIEN 2024 vil være fokusert på grunninntektens potensial som et verktøy for sosial transformasjon mot en økonomisk rettferdig, politisk inkluderende og økologisk bærekraftig verden. Det er fortsatt store hindringer for politisk innføring av grunninntekt. 

I en nasjonal kontekst fortsetter fremdeles trygdesystemer å være straffende og mindre universelle, det er også bekymringer blant noen talspersoner for at grunninntekt at den er i økende fare for å bli fanget og formet av status quo eller profittsøkende interesser.

I år handler det om å konstruere en transformativ visjon om samfunnet – bygget på prinsippene om universell tilstrekkelighet, sosial og distributiv rettferdighet, inkludering, omsorg og økologisk bærekraft – og utforske rollen til grunninntekt i denne visjonen, og de beste strategiene for å oppnå det. 

BIEN Norge er tilknyttet BIEN, som et av flere nasjonale og transnasjonale nettverk. Vi vil oppfordre alle til å delta på kongressen!

BIEN kongressen 2024: Bath