Sjur C. Papazian

Sjur C. Papazian

Borgerlønn – vår tids store visjon?

Hver generasjon må ha sitt oppdrag, sin misjon, noe som rammer inn deres visjon. Borgerlønn kan sees som en plattform der folk med forskjellige politiske synspunkter kommer sammen og rykker litt i gamle systemer for å skape noe helt nytt. 

Brytningstider II: Sosial ulikhet og et håp om en bedre fremtid

Til tross for en global overflod av materielle verdier, blir den sosiale ulikheten stadig større. Dette har enorme konsekvenser for demokrati, kriminalitet og samfunnshelse. Slik blir hele samfunnet mindre levedyktig, uavhengig om veksten er stor eller liten. Vi må redusere denne ulikheten og tenke nytt rundt økonomi, demokrati og bærekraft.