Ønsker du å støtte oss med en donasjon?

Ønsker du å støtte vårt viktige arbeid? Vi er en frivillig organisasjon. Det koster mye å jobbe for en sak som grunninntekt. Vi mottar ikke offentlig støtte og er derfor helt avhengige av midler fra andre hold og frivillige aktører. Vi er takknemlige for all støtte vi får!

86344

VIPPS oss ditt bidrag

1254 05 82392

Konto for direkte overføring