Om grunninntekt

Grunninntekt, også kalt borgerlønn, samfunnslønn eller basic income på engelsk, er en universell og ubetinget kontantutbetaling som gis til alle uten behovsprøving og er uavhengig av finansiell status. Mottakerne beholder grunninntekten uavkortet uavhengig av andre inntekter og arbeidsforhold. Den er individuell, betales regelmessig og benyttes fritt til det man selv ønsker. 

Hovedpoenget med grunninntekt er å sikre at alle har et stabilt økonomisk fundament uavhengig av livssituasjon. Ideen har fått mer støtte de siste årene fordi man ser at fleksibilitet- og effektivitetskrav i arbeidslivet kan føre til perioder uten inntekt. Den har også fått støtte på grunn av økende økonomisk ulikhet og økt automatisering som vil føre til at mange jobber forsvinner. 

Det finnes ulike modeller for grunninntekt, men de fleste legger til grunn at den bør være høy nok til at en kan leve et liv i verdighet med mulighet for aktiv deltakelse i samfunnet. Prøveprosjekter med grunninntekt har vist en positiv effekt på helse, fellesskapsfølelse og produktivitet. Les mer under ressurser og på bloggen vår.

BIEN Norge støtter en grunninntekt som er:

Ubetinget

Grunninntekten er ikke behovsprøvd, og den har ingen krav med hensyn til arbeid, siviltjeneste eller andre aktiviteter. Den skal heller ikke avkortes mot andre ytelser.

Universell

Grunninntekten betales ut til alle mennesker, som bor innen et gitt geografisk område, uavhengig av alder, opphav, arbeid og andre forutsetninger..

Individuell

Grunninntekten gis på individuell basis, og er uavhengig av sivilstand eller husholdnings-konfigurasjon, inntekt og formuen til husholdningen eller familiemedlemmer.

Regelmessig

Grunninntekten er en regelmessig kontantutbetaling, som skal sikre at alle har en høy grad av forutsigbarhet og kan planlegge sin egen økonomi.

Høy nok

Grunninntekten er en regelmessig kontantutbetaling, som skal sikre at alle har en høy grad av forutsigbarhet og kan planlegge sin egen økonomi.