Om grunninntekt

Grunninntekt, også kalt borgerlønn, garantiinntekt, samfunnslønn eller basic income på engelsk, er en universell og ubetinget inntekt som gis til alle uten behovsprøving og er uavhengig av finansiell status. Den gis også til de som har inntekt fra arbeid. Hovedpoenget med grunninntekt er å sikre at alle har et stabilt økonomisk fundament, uavhengig av livssituasjon. Ideen har fått mer støtte de siste årene fordi man ser at fleksibilitet- og effektivitetskrav i arbeidslivet kan føre til perioder uten inntekt. Den har også fått støtte på grunn av økende økonomisk ulikhet og økt automatisering som vil føre til at mange jobber forsvinner. Det finnes ulike modeller for grunninntekt, men de fleste legger til grunn at den bør være høy nok til å dekke livsnødvendige behov hos individet, som bolig og mat.

Eksperimenter som er gjort med grunninntekt har vist at det har hatt en positiv effekt på helse, fellesskapsfølelse og produktivitet. Les mer under ressurser og på bloggen vår.

BIEN Norge støtter en grunninntekt som er:

Universell

Alle, uansett alder, opphav, bosted, yrke og andre forutsetninger skal ha rett til denne grunnleggende inntekten.

Høy nok

Beløpet skal være høyt nok til å gi en rimelig levestandard, og som møter samfunnets sosiale og kulturelle standarder. Den skal motvirke materiell fattigdom, og gi mulighet til å delta i samfunnet og leve et verdig liv

Individuell

Alle har rett til en grunninntekt på individuell basis, siden dette er den eneste måten å sikre privatliv og hindre kontroll over andre individer. En grunninntekt bør være uavhengig av sivilstand eller husholdnings-konfigurasjon, inntekt og formuen til husholdningen eller familiemedlemmer.

Ubetinget

Grunninntekten skal ikke være behovsprøvd med krav til arbeid, siviltjeneste eller andre aktiviteter. Den skal heller ikke avkortes mot andre ytelser.

Regelmessig

Grunninntekten skal bli utbetalt på regelmessig basis slik at alle kan planlegge sine inntekter og utgifter.