Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev som epost? Meld deg på her!

Nyhetsbrev juli 2023

God sommer alle sammen, 

Den siste tiden har vi arbeidet med å forberede Nord-Norge reisen – workshops på Karlsøyfestivalen og et politisk dialogmøte i Tromsø i forbindelse med lokalvalgkampen. 

Grunninntekt i Nord-Norge

Nord-Norge har lenge hatt utfordringer med fraflytting, aldrende befolkning og færre barn. Det er store arealer og relativt få folk, noe som kan gjøre terskelen lavere for å få politisk støtte til et prøveprosjekt i nord. Mange pilotprosjekter har blitt gjennomført rundt om i verden, inkludert i Finland. Det er nå på tide å introdusere grunninntekt i Nord-Norge. En god anledning er i forbindelse med det forestående fylkes- og kommunevalget den 11. September 2023.  

Vi inviterer herved til workshops vi vil avholde på Karlsøyfestivalen, hvor vi skal formulere et forslag til et pilotprosjekt for Troms/Finnmark. I løpet av workshopene skal vi definere rammene for pilotprosjektet og hvordan det best kan presenteres på vårt møte på Amtmandens Eftf i Tromsø den 7. august. 

I tillegg til et panel bestående av fylkes- og kommunepolitikere, samt ulike fagfolk, skal representanter fra BIEN Norge presentere resultatene fra workshopene. På møtet ønsker vi å ha en åpen dialog om hvordan et pilotprosjekt kan se ut i Troms og Finnmark og få det belyst fra ulike perspektiver i den gitte konteksten, slik at vi kan skape en felles visjon.  

Panelet

Panelet vil bestå av:

Rødt: Camilla Mikkelsen

Miljøpartiet de Grønne: Barbara Vögele

Høyre: Anne Berit Figenschau

Arbeiderpartiet: Marta Hofsøy, eller annen representant 

Norske Samers Riksforbund: Vidar Andersen, eller annen representant

Rådgiver Storm samfunn: Fredrich Tønsvoll Mortvedt

Vi avventer svar fra Fylkesleder i NAV Kristin Røymo og representanter fra LO i Troms- og Finnmark og NHO Arktis. Siri Therese Lier skal lede møtet. Under kan du lese mer om pilotprosjektet i Nord-Norge: 

Vi inviterer til arrangementer gjennom vår facebookside:

Karlsøyafestivalen: https://www.facebook.com/events/761946602068768

Tromsø: https://www.facebook.com/events/1542993402894363

Følg med på hjemmesiden vår og på facebook – oppdateringer kommer!

Forskning

Pilotprosjektet Alternativ sosialhjelp i Skien er gjennomført. 

Ti sosialhjelpsklienter har i ett år fått utbetalt en høyere utbetaling uten betingelser, eller avkortning om de får annen inntekt. Noe som er unikt med prosjektet er at sosialhjelpsklientenes egen opplevelse av livskvalitet er helt sentralt. Prosjektet er bestilt av Helse- og omsorgskomiteen i Skien kommune og utformet av NAV i Skien. 

Som vi informerte om i forrige nyhetsbrev har Oslo MET v/Borghild Løyland stått for intervjuene og rapporten er ferdig. Vi har hørt rykter om at resultatene er gode, men rapporten er fremdeles ikke offentliggjort. BIEN Norge vil ta kontakt og be om offentliggjøring av rapporten så snart som mulig.

Hva vet vi egentlig om effekten av grunninntekt?

I inneværende år er BIEN-medlem Georg Espolin Johnson ansatt ved Oslo Met for å utarbeide en litterær sammenfatning om grunninntekt. Han begynte 1. januar og prosjektet skal avsluttes formelt 31. desember. Selv tror han at prosjektet vil bli forsinket med en måned eller to, men han uttaler: «Riktig nok er det ikke mer penger igjen i prosjektet når året er omme, men avslutningen tar vi på engasjement og goodwill.» 

BIEN Norge vil informere når den endelig rapporten foreligger.

Internasjonalt

The Freiburg Institute for Basic Income Studies (FRIBIS) inviterer til sin årlige konferanse 9-11 oktober 2023. Tema er omsorg og likestilling. Les mer her:

https://www.fribis.uni-freiburg.de/en/fribis-annual-conference-2023-care-gender-potentials-risks-of-ubi/

BIEN Congress Seoul 23 – 26 august 2023. Styreleder Anja Askeland deltar på vegne av BIEN Norge. Les mer her:

https://biencongress2023.org/

I mediene

Vi gratulerer til Sirdal og alle som bor i kommunen! De betaler ut en grunninntekt/borgerlønn til sine innbyggere. Det er en engangsutbetaling og verken regelmessig eller høy nok til å leve et verdig liv, men den er betingelsesløs og universell. Les mer her:

https://www.nrk.no/sorlandet/deler-ut-3000-kroner-til-alle-innbyggerne-i-sirdal-1.16463711

Tenketanken Autonomy skal starte et pilotprosjekt i England. Dette er egentlig ikke en grunninntekt. Det er 30 enkeltmennesker som skal motta en betingelsesløs utbetaling i 2 år. Les mer om saken her: 

https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2023/06/04/skal-teste-ut-borgerlonn-i-england/

Autonomy: https://autonomy.work/basic-income/

Pilotprosjektet har satt i gang en god debatt om grunninntekt i England. Blant annet journalist og filmmaker Paul Mason støtter ideen, slik du kan lese mer om her:

https://www.theneweuropean.co.uk/what-if-everyone-were-entitled-to-a-universal-basic-income

Disse menneskene er spredt, slik at vi i dette prosjektet ikke får lære om de dynamiske og kollektive effektene, som en grunninntekt kan utløse. Det er ennå et åpent spørsmål om hva som vil skje i et lokalsamfunn når alle i lokalsamfunnet får en grunninntekt som er høy nok til å leve av.. 

Bli medlem/ delta i arbeidet

Vi ønsker å få mer aktivitet på bloggen vår: https://biennorge.no/blogg/ Har du tanker og meninger relatert til grunninntekt? Vil du bli med å skrive? Kontakt gjerne Anita Murel på hennes e-post: anitamurel@gmail.com.

Vi trenger flere medlemmer i organisasjonen og flere til å delta aktivt. Ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å bidra. Lenke for medlemsskap: https://biennorge.no/bli-medlem/ 

Ta gjerne kontakt om du eller din organisasjon ønsker et foredrag av Georg Espolin Johnson på post@biennorge.no 

Hilsen

styret BIEN Norge 

v/Anja Askeland

Nyhetsbrev mai 2023

Hei alle sammen, 

For første gang skal vi løfte grunninntektssaken i Nord-Norge. Vi inviterer til workshops på Karlsøyfestivalen og arrangerer politisk debatt i Tromsø i forbindelse med lokalvalgkampen. Det er i tillegg flere nye initiativer og stemmer i samfunnet som fremmer grunninntekt. 

Grunninntekt i Nord-Norge

Nord-Norge har lenge hatt utfordringer med fraflytting, aldrende befolkning og færre barn. Det er store arealer og relativt få folk, noe som kan gjøre terskelen lavere for å få politisk støtte til et prøveprosjekt i nord. Mange pilotprosjekter har blitt gjennomført rundt om i verden, inkludert i Finland. Det er nå på tide å introdusere grunninntekt i Nord-Norge. En god anledning er i forbindelse med det forestående fylkes- og kommunevalget den 11. September.   

En grunninntekt vil kunne sikre inntekten til alle som bor i nord, og dermed gjøre det mer attraktivt å flytte nordover og bli boende. Makten og friheten vil bli tilbakeført til enkeltindividet, fordi de vil oppleve å få økende kontroll over egne liv. En grunninntekt kan derfor bidra til å demokratisere de store beslutningene som må tas fremover.  

Vi arbeider for å skape et pilotprosjekt for grunninntekt i Nord-Norge. På Karlsøyfestivalen vil vi fasilitere ulike workshops i løpet av festivalen for sammen å utforske og utforme piloten, slik at vi ender med et konkret og begrunnet forslag som kan presenteres. Vi ønsker blant annet å få deltakerne til å tenke ut hvordan grunninntekt kan påvirke deres liv individuelt og hvordan en innføring av grunninntekt kan påvirke situasjonen og dynamikken i Nord-Norge. https://www.karlsoyfestivalen.no/

Vi inviterer herved til workshops på Karlsøyfestivalen. Der skal vi formulere et forslag til prøveprosjekt for Troms/Finnmark. I løpet av uken skal vi definere rammene for prosjektet og hvordan den best kan presenteres. Resultatet fra workshopene skal presenteres for fylkes- og kommunepolitikere i Troms og Tromsø på Amtmanden i Tromsø den 7. august 2023.

Facebookevent: https://www.facebook.com/events/761946602068768

BIEN Norge kan dekke festivalbilletten for medlemmer i BIEN Norge. Det skal bli fint å bli bedre kjent og endelig løfte grunninntektsaken i Nord-Norge. 

Debatt: Grunninntekt i Nord-Norge

Resultatet fra workshopene skal presenteres for fylkes- og kommunepolitikere i Troms og Tromsø på Amtmandens i Tromsø den 7. august 2023. Representanter fra BIEN Norge presenterer grunninntekt og resultatene fra workshopene på Karlsøyfestivalen. Vi vil invitere kandidater til fylkestinget i Troms og kommunestyret i Tromsø, samt leder i NAV Tromsø.

Følg med – oppdateringer kommer!

Event på Karlsøyfestivalen: https://www.facebook.com/events/1542993402894363

Siden sist

1. maitog i Oslo er vel gjennomført. Vi var ikke mange, men vi var tydelig til stede og gjorde vårt for at grunninntekt også i år skulle være med som et tema i toget. til tross for dårlig vær deltok over 7,000 mennesker i toget, altså like mange som året før.

BIEN Norge arbeider for å fremme debatten om grunninntekt her i Norge, men også for å fremme tanken om kontantutbetalinger på globalt plan. Vi avholdt derfor paneldebatten Grunninntekt- løsningen på verdens fattigdom på Berner (kjelleren) i Litteraturhuset i Oslo 4. mai. Det kom få deltakere, men takket være et glimrende arbeid fra møteleders side og et tema, som de som arbeider med synes både er nytt, relevant og interessant, så ble det et vellykket møte med mange interessante samtaler. 

Forskning

Prøveprosjektet Alternativ sosialhjelp i Skien er gjennomført. Ti sosialhjelpsklienter har i 1 år fått utbetalt en høyere utbetaling uten betingelser, eller avkortning om de får annen inntekt. Noe som er unikt med prosjektet er at sosialhjelpsklientenes egen opplevelse av livskvalitet er helt sentralt. Prosjektet er bestilt av Helse- og omsorgskomiteen i Skien kommune og utformet av NAV i Skien. Oslo MET har stått for intervjuene og rapporten skal være rett rundt hjørnet. Vi vil dele i nyhetsbrev så snart den er klar. 

Grunninntekt i nye politiske organisasjoner og partier 

  • Freds- og rettferdighetspartiet (FOR)

1. mai kom en gruppe mennesker sammen for å skape et nytt parti, Freds- og rettferdighetspartiet (FOR), samt forening. Navnet er inspirert av Project for Peace and Justice i regi av det britiske parlamentsmedlemmet Jeremy Corbyn. 

Tanken bak dannelsen av partiet er at samfunnsdebatten har snevret seg inn og at mennesker som ikke deler det gjengse synet på tingenes tilstand ikke kommer til orde med hva de har å komme med. FOR er et fredsparti, men har samtidig politikk når det kommer til andre temaer. Kort fortalt ønsker partiet å skape et mer rettferdig, frihetlig, fredelig og bærekraftig samfunn. Grunninntekt inngår i prinsipprogrammet. 

  • Folkestyret 

Folkestyret er en frittstående organisasjon (folkebevegelse) med formål å styrke demokratiet og individets frihet gjennom å innføre et mer desentralisert folkestyre i Norge: “Vi oppfordrer hele Norges demos til å samles i EN folkebevegelse for å innføre ekte demokrati i Norge. Det spiller ingen rolle hvilken politisk retning du har eller om du er medlem i et politisk parti. «Vi er ikke et politisk parti og er partipolitisk nøytrale.”

Ideen bak Folkestyret ble til etter at den folkevalgte politikeren Susanne Heart innså at svært lite makt egentlig lå hos folket. Ifølge Hart har ikke ​Folkestyret noe politisk program og dermed ingen mening som alle må slutte seg til. Hun mener allikevel at vi kan resonnere oss fram til at man kan støtte opp om grunninntekt basert på Folkestyrets 10 prinsipper. 

Her er et eksempel på et resonnement:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159124564136056&set=a.70472536055

Internasjonalt

Grunninntekt for kunstnere – 7 juni. Nettmøte om erfaringene fra prøveprosjektet i Irland. https://basicincome.org/news/2023/05/basic-income-for-the-arts-in-ireland-what-have-we-learned-after-8-months/

The Freiburg Institute for Basic Income Studies (FRIBIS) inviterer til sin årlige konferanse 9-11 oktober. Tema er: Omsorg og likestilling. 

BIEN Congress Seoul 23 – 26 august

https://biencongress2023.org

I mediene

Alle trenger ikke en geit av Sjur Cappelen Papazian (Styremedlem BIEN Norge). Publisert i Klassekampen:

https://klassekampen.no/utgave/2023-05-04/alle-trenger-ikke-en-geit/

Trygdestigma – et politisk våpen av Toni Benterud (Styremedlem BIEN Norge). Tidligere publisert i Klassekampen:

Gaven vi gir til oss selv – borgerlønn. Debattinnlegg av Tormod Hvidsten Gjedrem i Stavanger Aftenblad: https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/bga9rv/gaven-vi-gir-til-oss-selv-borgerloenn

Hvorfor er ikke husarbeid inkludert i arbeidslinja? Protestfestivalgeneralen Svein Inge Olsen om ubetalt arbeid i Fedrelandsvennen:

https://www.fvn.no/mening/kronikk/i/xgeL2G/hvorfor-er-ikke-husarbeid-inkludert-i-arbeidslinja

MDG-Berg vil doble sosialhjelpen: − Må slutte å stille meningsløse krav. MDG tar opp grunninntektsideen fra sosialhjelpsperspektiv i VG:

https://www.vg.no/nyheter/i/dwpB9B/mdg-berg-vil-doble-sosialhjelpen-maa-slutte-aa-stille-meningsloese-krav

Anna-Sabina Soggiu er ute med en ny bok “Vi fattigfolk”. Hun vil ha grunninntekt: https://fontene.no/nyheter/det-er-ikke-oss-fattigfolk-det-er-noe-galt-med-6.487.956286.f25a3244c2

Bli medlem/ delta i arbeidet

Vi ønsker å få mer aktivitet på bloggen vår: https://biennorge.no/blogg/

Har du tanker og meninger relatert til grunninntekt? Vil du bli med å skrive? 

Kontakt Anita Murel: anitamurel@gmail.com

Vi trenger flere medlemmer i organisasjonen og flere til å delta aktivt. Ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å bidra. Lenke for medlemsskap: https://biennorge.no/bli-medlem/ 

Ta gjerne kontakt om du eller din organisasjon ønsker et foredrag av Georg Espolin Johnson på post@biennorge.no 

Hilsen styret BIEN Norge 

v/Anja Askeland

Nyhetsbrev april 2023

Hei alle sammen, 

Våren er foran oss og i mai vil vi delta i 1 mai markeringen i Oslo. Vi håper mange vil bli med – vise at det finnes et engasjement for grunninntekt i hovedstaden. Noen dager senere inviterer vi til et møte på Litteraturhuset om Grunninntekt som løsning på verdens fattigdom.

1 mai tog i Oslo

Vi skal delta på årets 1. mai markering i Oslo. I år skal vi gå bak parolen – velferd, ikke straff – skrot arbeidslinja. Vi møtes utenfor Bar og Kjøkken i Mølleveien (Venstres hus) kl.11.00 før vi går i samlet flokk og stiller oss inn i toget. 

Søndag 30. april, kl. 12.00 – 15.00 skal vi ha plakatverksted på Batteriet i Fredensborgveien 22F. Bli med for en hyggelig grunninntektprat, så finner vi gode slagord, som vi kan ta med oss inn i 1. maitoget. Ta gjerne med plakater og fargetusjer.

Paneldebatt: Grunninntekt- løsningen på verdens fattigdom

BIEN Norge arbeider for å fremme debatten om grunninntekt her i Norge, men også for å fremme tanken om kontantutbetalinger på globalt plan. Vi inviterer til dette møtet på Berner (kjelleren) i Litteraturhuset i Oslo torsdag 4. mai kl. 19:00–21:00. 

I panelet:

Kalle Moene – Økonomisk institutt i Oslo (ØiO)

Håvard Mokleiv Nygård (kunnskapsdirektør) – Norad)

Alexander Fossen Lange – Attac

Brynjar Sagatun Nilsen (seksjonsleder for barns rettigheter) – Redd Barna,

samt en representant fra Kirkens nødhjelp.

Andrew Kroglund er møteleder.

https://www.facebook.com/events/1291611735039978

Internasjonalt

BIEN Congress Seoul 23 – 26 august

https://biencongress2023.org

I mediene

Veldig interessant kronikk av Fredrick Tønsvoll Mortvedt:

«I en markedsøkonomi er det nærmest en uunngåelig utvikling, med noen unntak, at formue konsentreres på stadig færre hender. Spørsmålet er om vi ønsker at denne formuen skal være demokratisk felleseie eller i hendene på en svært liten andel av befolkningen.

Etter hvert som Folketrygdfondet og avkastningen vokser, bør det utredes og innføres en bonusordning som bevilger et flatt kontantbeløp til alle i Norge.»

https://agendamagasin.no/kommentarer/folketrygdfondet-motvekt-ulikhet/

 Bli medlem/ delta i arbeidet

Vi ønsker å få mer aktivitet på bloggen vår: https://biennorge.no/blogg/

Har du tanker og meninger relatert til grunninntekt? Vil du bli med å skrive? 

Kontakt Anita Murel: anitamurel@gmail.com

Vi trenger flere medlemmer i organisasjonen og flere til å delta aktivt. Ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å bidra. Lenke for medlemsskap: https://biennorge.no/bli-medlem/

Ta gjerne kontakt om du eller din organisasjon ønsker et foredrag av Georg Espolin Johnson på post@biennorge.no

Hilsen styret BIEN Norge 

v/Anja Askeland

Nyhetsbrev mars 2023

Hei alle sammen, 

Vi har siden årsmøtet arbeidet med å få bedre systemer internt. Blant annet holder vi på med oppdateringer av nettsider og planlegger fremover mot lokalvalget i til høsten. I år er hovedprosjektet vårt en kampanje for grunninntekt i Nord- Norge.   

Årsmøtet ble gjennomført online 5 februar. Det har lenge vært behov for å styrke organisasjonen og det ble vedtatt et forsøk med en deltidsansatt i foreningen. Her er det nye styret:

Anja Askeland, styreleder og deltidsansatt

Toni Benterud, sekretær

Alf Ifrå Fjellfroskvatn, kasserer

Sjur Papazian, arrangementsansvarlig

Anita Murel, medieansvarlig

Pål Børge Henriksen er vara til styret

Kampanje for Grunninntekt i Nord-Norge

Et gunstig tidspunkt å introdusere temaet grunninntekt i Nord-Norge er i tilknytning til valgkampen for det forestående kommunevalget den 11. september.  Landsdelen har store utfordringer med å tiltrekke seg arbeidskraft fra andre deler av landet og med fraflytting. 

Det er en pågående ressurskonflikt/etnisk konflikt mellom samer, kvener og nordmenn. Det er en pågående kamp om areal, reinbeite versus annen næringsutvikling. https://www.nrk.no/ytring/det-kan-bli-et-helvete-1.16314263

Vi vil derfor ha en kampanje hvor vi presenterer et forslag om en flerårig Grunninntektspilot i landets nordligste fylker. I tillegg og med forbehold om finansiering, planlegger vi å avholde et event i Tromsø, samt ha en rundreise i Troms/Finnmark i juli/august. Mer informasjon kommer. 

Utrydd fattigdommen nå!

Vi har god dialog med nettverkene EAPN Velferdsalliansen og Fattignettverket i Norge og planlegger et samarbeid i valgkampen for å få problemet med fattigdom høyere opp på den politiske agendaen. Mer informasjon vil komme om dette. 

Event: Grunninntekt- løsningen på verdens fattigdom?

I mai vil vi følge opp arrangementet med samme navn som vi hadde på Globaliseringskonferansen i fjor. Vi vil gå dypere inn i temaet og blant annet invitere Norad, bistandsorganisasjoner og Attac. Mer informasjon kommer. 

Internasjonalt

International Virtual Assembly: Julio Linares from our team will introduce Circles UBI, answer your questions, and support you to onboard with the system. This is a good opportunity to create your Circles wallet and build your trust network. Save the date: 29 March, 16-17h (English), 17-18h (Spanish), *Time Zone: CEST 

BIEN Congress Seoul 23 – 26 august

https://biencongress2023.org

Inspirende fordrag av leder i BIEN, Sarath Davala: https://www.youtube.com/watch?v=m1uEyTimiZU

Bli medlem/ delta i arbeidet

Vi trenger flere medlemmer i organisasjonen og flere til å delta aktivt. Ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å bidra. Lenke for medlemsskap: https://biennorge.no/bli-medlem/

Ta gjerne kontakt om du eller din organisasjon ønsker et foredrag av Georg Espolin Johnson på post@biennorge.no

Hilsen styret BIEN Norge 

v/Anja Askeland

Nyhetsbrev januar 2022

Hei alle sammen, 

Når vi nå skal begynne på vårt neste tiår er det i et samfunn og kontekst som er moden for grunninntekt. Stadig flere mennesker, både de som selv lever i fattigdom og de som arbeider i førstelinja for å hjelpe dem, ønsker at grunninntekt skal bli tatt på alvor i velferdsdebatten fremover. Vi er i dialog med noen NAV kontor som har vist interesse for grunninntekt. I tillegg har vi et pågående samarbeid med Velferdsalliansen EAPN og Fattignettverket i Norge.

Styret i BIEN Norge er per i dag ikke fungerende. Styreleder har trukket seg personlig årsaker og vår organisasjon har tiden ingen styreleder. Vi innser at organisasjonen trenger mer struktur og koordinering av aktiviteter, kommunikasjon, oppdatering og vedlikehold av nettsider og blogg, og bruk av sosiale medier. Vi trenger flere medlemmer i organisasjonen og flere til å delta aktivt. Vi har derfor planlagt å avholde et tidlig årsmøte neste år – 5 februar – og inviterer inn nye krefter og dyktige organisasjonsmennesker. Det er en veldig fin tid å komme inn i organisasjonen nå for vi trenger å forme en ny strategi for arbeidet fremover. 

Ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å bidra. Lenke for medlemsskap: 

Fylkes og kommunevalg høsten 2023. 

Lokallaget vårt BIEN Haugaland skal sende den samme oppfordring til lokale politikere på Haugalandet. De sender med foredraget Georg Espolin Johnson hadde på Folkebiblioteket i Haugesund. Ta gjerne kontakt om du ønsker denne mailen som en mal for å sende til lokale politikere der du bor.

Denne høsten har vi arbeidet med en uttalelse som vi skal sende til de nasjonale politiske partiene for å oppfordre dem til å se på grunninntekt: 

https://www.grunninntekt.no/bloggtekster-test/2022/12/1/-norge-trenger-grunninntekt-n-

Ta gjerne kontakt om du eller din organisasjon ønsker et foredrag av Georg Espolin Johnson på post@biennorge.no

Til slutt har vi en gladnyhet fra Kanariøyene. Der er de de på vei til å innføre grunninntekt:

https://www.canariajournalen.no/nb/nyheter/2022/12/borgerlonn-vedtatt-i-kanarioyenes-parlament

Mer detaljer, engelsk:

Vi ønsker alle ei fortsatt god romjul og et riktig godt nytt år!

Hilsen styret BIEN Norge v/Anja Askeland

Nyhetsbrev desember 2022

Hei alle sammen, 

I år har BIEN Norge eksistert i 10 år. På disse 10 årene har vi fått til mye. I perioder har vi klart å løfte debatten om grunninntekt/borgerlønn. Vi har invitert en rekke foredragsholdere fra både inn og utland, hatt mange flotte arrangementer rundt om i landet. Høydepunktet var den internasjonale konferansen UBI Nordic i 2019 hvor vi fikk mottakelse på Oslo Rådhus og fylte Chateau Neuf med foredrag og kulturelle innslag over tre dager. 

Vi har deltatt aktivt når det kommer til å bygge opp den globale, europeiske og nordiske grunninntektsbevegelsen, og underveis fått etablert et solid nettverk av ressurspersoner. Vi har vært aktive på sosiale medier og fått publisert mange tekster om temaet på ulike medieplattformer. Pamfletten “Borgerlønn-veien videre for velferdsstaten” (2014) ble publisert på eget forlag. I tillegg har vi stilt opp med foredrag og rådgiving etter forespørsel. 

En av utfordringene vi har hatt som organisasjon er finansiering av driften. Grunninntekt spenner gjerne så bredt at vi sjelden kvalifiserer til støtte gjennom de ofte snevre ordningene som eksisterer. Men vi vil takke Stiftelsen Fritt Ord, som fra 2014 trofast har støttet vårt arbeid og dermed gjort det mulig for oss å aktivt arbeide for innføring av grunninntekt. 

Samfunnsdebatten rundt velferdsspørsmål har i de siste 10 årene konsekvent pekt på arbeidslinja, som blir presentert som at det skal lønne seg å arbeide, men som i praksis er et redskap for å straffe dem som ikke er i arbeidslivet. Det har ikke vært vilje til å se på konsekvensene av denne politikken, heller ikke i mediene. Dette har gjort det veldig utfordrende å nå gjennom med et budskap om strukturelle endringer i velferdssystemet. 

Med grunninntekt vil det alltid lønne seg å arbeide. De økte forskjellene har blitt tydelige også i Norge og det er i ferd med å komme kritikk av arbeidslinja. Arbeidet for innføring av grunninntekt er derfor viktigere enn noensinne. Dette har blitt tatt opp i NRK Debatten i høst og det er stadig mer klart at “Fattigdom er Norgest største folkehelseproblem”:  

Når vi nå skal begynne på vårt neste tiår er det i et samfunn og kontekst som er moden for grunninntekt. Stadig flere mennesker, både de som selv lever i fattigdom og de som arbeider i førstelinja for å hjelpe dem, ønsker at grunninntekt skal bli tatt på alvor i velferdsdebatten fremover. Vi er i dialog med noen NAV kontor som har vist interesse for grunninntekt. I tillegg har vi et pågående samarbeid med Velferdsalliansen EAPN og Fattignettverket i Norge.

Styret i BIEN Norge er per i dag ikke fungerende. Styreleder har trukket seg personlig årsaker og vår organisasjon har tiden ingen styreleder. Vi innser at organisasjonen trenger mer struktur og koordinering av aktiviteter, kommunikasjon, oppdatering og vedlikehold av nettsider og blogg, og bruk av sosiale medier. Vi trenger flere medlemmer i organisasjonen og flere til å delta aktivt. Vi har derfor planlagt å avholde et tidlig årsmøte neste år – 5 februar – og inviterer inn nye krefter og dyktige organisasjonsmennesker. Det er en veldig fin tid å komme inn i organisasjonen nå for vi trenger å forme en ny strategi for arbeidet fremover. 

Ta gjerne kontakt om du kan tenke deg å bidra. Lenke for medlemsskap: 

Fylkes og kommunevalg høsten 2023

Denne høsten har vi arbeidet med en uttalelse som vi skal sende til de nasjonale politiske partiene for å oppfordre dem til å se på grunninntekt: 

https://www.grunninntekt.no/bloggtekster-test/2022/12/1/-norge-trenger-grunninntekt-n-

Foredrag av Georg Espolin Johnson

Ta gjerne kontakt om du eller din organisasjon ønsker et foredrag av Georg Espolin Johnson på email: gespolin@icloud.com

Gladnyhet fra Kanariøyene

Til slutt har vi en gladnyhet fra Kanariøyene. Der er de de på vei til å innføre grunninntekt:

https://www.canariajournalen.no/nb/nyheter/2022/12/borgerlonn-vedtatt-i-kanarioyenes-parlament

Mer detaljer, engelsk tekst:

Vi ønsker alle ei fortsatt god romjul og et riktig godt nytt år!

Hilsen styret BIEN Norge 

v/Anja Askeland

Nyhetsbrev september 2022

Hei alle sammen, 

Vi hadde et flott grunninntektsseminar i Haugesund 27 august. Arrangementet ble gjennomført av lokallaget vårt BIEN Haugaland i samarbeid med Haugaland Kunstverk og Nordisk Samvirke. 

Både den lokale NAV lederen og representanter for fem politiske partier stilte opp til debatt, eller dialogmøte. Det er veldig hyggelig å registrere en helt ny åpenhet for å diskutere grunninntekt nå. Utgangspunktet for debatten var Georg Espolins foredrag. 

Den kan dere se her: https://www.youtube.com/watch?v=30pfGgNd4Sg&t=1s&ab_channel=BIENNorge

Debatten ble også filmet, den kan dere se her: https://www.youtube.com/watch?v=R5HunaboM50&t=20s&ab_channel=BIENNorge

Ta gjerne kontakt om du eller din organisasjon ønsker et foredrag av Georg Espolin Johnson på post@biennorge.no

Dagen fortsatte med utendørs langbord og på kvelden tok vi opp temaet Grunninntekt for kultursektoren. Vi hadde besøk fra to kunstnere fra Rjukan, Kat Hagen og Martin Andersen. Det kan dere se her: https://www.youtube.com/watch?v=QJTdRyfo0Zw&ab_channel=BIENNorge

Lokallag

Årsmøtet ble gjennomført 28 august. Det ble vedtatt å skifte navn fra Haugaland Grunninntektsforening til BIEN Haugaland, og organisasjonen dekker alle kommuner som naturlig sokner til Haugalandet.

Det er valgt et nytt styre bestående av: Anja Askeland kontaktperson, Anita Murel – kasserer, Elin Bay Eikemo – styremedlem og Susann Hæstad – vara. 

Dette er per i dag vårt eneste lokallag og det dekker i praksis området mellom Stavanger og Bergen. Ta gjerne kontakt om du eller dere ønsker å starte et lokallag. 

Ta gjerne kontakt med Margrethe Kolstad Brekke om du ønsker å engasjere deg i BIEN Tinn som holder på å starte opp. Email: margrethebrekke@gmail.com

Grunninntekt – løsning på verdens fattigdom?

Globaliseringskonferansen arrangeres av Norges sosiale forum (NSF), hvor BIEN Norge er en av medlemsorganisasjonene. Globaliseringskonferansen 2022 vil finne sted på DOGA 1. og 2. oktober. https://globalisering.no/ 

Vårt møte skal være lørdag 1 oktober kl. 18.15 – 19.15. Vi har invitert den britiske økonomen Paul Harnett fra World Basic Income, økonom og professor Karl Ove Moene fra Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo og Lena Stark fra Mission Possible 2030, som driver et grunninntektsprosjekt i Kenya. 

Møtet vil foregå på engelsk. 

https://www.facebook.com/events/838889667463984

BIEN Kongress i Brisbane

BIEN Kongressen er i år hybrid, man kan delta på eventer online. Det er ingen deltakere i fra Norge i år. Deadline for å registrere seg er kommende mandag 19 september.

https://www.bien2022.com/registration

Hilsen styret BIEN Norge v/Anja Askeland

Nyhetsbrev august 2022

Hei alle sammen, 

Håper alle har hatt en fin sommer. Nå starter vi opp igjen og vi har flere eventer på programmet. 

Grunninntektsseminar og årsmøte for lokallaget på Haugalandet.

Helga 27/28  august inviterer vi til tre arrangementer. Vi starter på Haugesund Folkebibliotek hvor vi inviterer til debatt om grunninntekt. Videre går ferden til Staalehuset på Bakarøy. Som del av feiringen av Frivillighetens år avholdes utendørs langbord med lokalprodusert mat på Staalehuset. Dagen avsluttes med panelsamtale om grunninntekt for kultursektoren i 5 etasje på Staalehuset. Søndag er det årsmøte. 

Arrangementene er et samarbeid mellom Haugaland Grunninntektsforening, Nordisk Samvirke og Haugaland Kunstverk. 

Her er mer om de tre arrangementene:

Lørdag 27 august:

Kl.12.00: Debatt om Grunninntekt

https://www.facebook.com/events/363642529278107

kl.19.00: Panelsamtale: Grunninntekt/borgerlønn for kultursektoren.

https://www.facebook.com/events/392978049637577

Søndag 28 august: 

kl.14.30: Årsmøte

https://www.facebook.com/events/589280422648137

Kontantutbetaling som bistand

Globaliseringskonferansen arrangeres av Norges sosiale forum (NSF), hvor BIEN Norge er en av medlemsorganisasjonene. Globaliseringskonferansen 2022 vil finne sted på DOGA 1. og 2. oktober. https://globalisering.no/ Vårt møte skal være lørdag 1 oktober kl. 18.15 – 19.15. 

Vi har invitert den britiske økonomen Paul Harnett fra World Basic Income og økonom og professor Karl Ove Moene fra Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, så møte vil foregå på engelsk. Temaet er fattigdom og løsninger for å få bukt med dette, og da især med tanke på innføring av grunninntekt. 

Siden dette er et viktig tema, inviterer vi i tillegg til et møte rundt samme tema i Oslo dagen etter, altså søndag 2. oktober. Tid og sted for søndagens møte er ikke helt avklart så følg med og hold deg oppdatert. 

På søndagens møte vil vi i tillegg ha med oss Lena Stark fra Mission Possible 2030. Hun er er grunnlegger og tidligere leder for Basinkomstpartiet i Sverige, og vi har med oss Billy Juma Munda fra landsbyen Kowiti-A i Kenya over Zoom. Mission Possible 2030 driver et grunninntektsprosjekt og Billy koordinerer prosjektet på grasrotnivå og vil presentere sitt arbeid. Begge møtene vil foregå på engelsk. . 

Mer informasjon vil komme i neste nyhetsbrev og egne eventer vil bli laget

Oppstart av BIEN Tinn

Ta gjerne kontakt med Kat Hagen om du ønsker å engasjere deg i BIEN Tinn på email: kat@kat-art.no

Grunninntekt i media

Kjell Magne Fagerbakke hadde et fint innlegg i Dagens Næringsliv 3 august hvor han argumenterer for å heller gå inn for grunninntekt i stedet for å subsidiere lønna. 

https://www.dn.no/innlegg/innlegg-ikkje-subsidier-lona-victor-norman-bruk-heller-grunninntekt/2-1-1271361

Borgerlønn/grunninntekt kommer opp i mange forskjellige sammenhenger. Ida Maria og Linda Eide i Feriestemning på NRK Radio. Fra ca 50 min.

https://radio.nrk.no/podkast/feriestemning/sesong/1/l_3428162d-c64c-467c-a816-2dc64cc67c6f?fbclid=IwAR1ahASvMxE4_akJfc9Y-r5Mbs8zqgBKsUQa1Ap_eIWEeUODImjA-vCaC0o

Gunnar Zachrisen fra Bistandsaktuelt, om kontantutbetalinger som bistand. 

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2022/08/07/195862850/slik-bruker-de-pengene

Hilsen styret BIEN Norge v/Anja Askeland

Nyhetsbrev juni 2022

Hei alle sammen, 

Vi er i ferd med å øke vårt aktivitetsnivå og vil nå begynne med regelmessige nyhetsbrev igjen. 

Grunninntekt har fått medieomtale i vår, men dessverre ikke kun av den positive sorten. Professor i statsvitenskap ved Oslo Met, Ann Helen Bay, presenterte en rapport om at støtten til grunninntekt har blitt redusert i forhold til situasjonen i 2003. Vi tar dette som en utfordring, for slik vi ser det er innføring av en grunninntekt mer relevant enn noensinne.

Her presenterer hun forskningen: 

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsnyheter/nordmenn-borgerlonn

Ann Helen Bay har også bidratt til en TED-ed video hvor hun tar opp problemet med fattigdomsfeller i velferdssystemet og anbefaler grunninntekt som en løsning:

Saken er den at det kommer stadig opp artikler om problemer i Nav systemet. I den siste tiden har det blant annet blitt satt spørsmål om rettssikkerheten til brukerne. En video fra rådgivende overlege Gudleik H. Leir i Nav Oslo har skapt diskusjon. Dette fordi han kommer med holdninger som ikke er forenlig med NAVs samfunnsoppdrag.

https://www.dagbladet.no/nyheter/raser-mot-nav-uttalelser-harreisende/76143584

I tillegg øker forskjellene i samfunnet. Inntektene følger ikke prisøkningen. Det er forventet mange inkassosaker fremover. Studentene har det tøft økonomisk, studielånet øker ikke i takt med prisøkningen og kultursektoren har også vanskelige tider. Det er interesse for grunninntekt i flere miljøer i Norge ut fra ulike perspektiver. 

Barnetrygden er barnas grunninntekt. 

Den skal være betingelsesløs, universell(om enn ikke høy nok) og komme alle barn til gode. Mange kommuner har brutt dette prinsippet og avkortet barnetrygden mot sosialhjelp. Det blir det endelig slutt på nå. 

https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2022/05/24/barnetrygd-skal-holdes-utenfor-sosialhjelpen

Seminarhelg på Rjukan

Denne våren har vi i BIEN Norge hatt et flott seminar på Rjukan. Seminaret var over en langhelg og ble avsluttet med deltakelse i 1. mai feiringen, hvor vi gikk bak den flotte fanen til Rjukan SolarPunk Academy. Dere kan lese blogginnlegget om helgen her:

https://www.grunninntekt.no/bloggtekster-test/2022/6/3/vellykket-grunninntektsseminar-p-rjukan

RA – blad, lokalavisa for Tinn hadde flere fine artikler relatert til seminaret, oppstart av nytt lokallag..

https://www.rablad.no/vil-stifte-norges-andre-lokallag-for-borgerlonn/s/5-90-285456

..  og fremtidig prøveprosjekt.

https://www.rablad.no/tinn-id-elt-teststed-for-grunnlonn-borgerlonn/s/5-90-285446

Vi skal følge opp med enda et seminar i Rjukan i september i år. Bor du i Tinn kommune og ønsker å engasjere deg så kontakt gjerne kontaktpersonen vår Margrethe Kolstad Brekke, eller kom innom Rjukan Solarpunk Academy på Rjukan Varelager i løpet av sommeren. 

https://www.rjukansolarpunkacademy.com/

Civita om grunninntekt

Hege Moen, er veileder i NAV, men har laget forslag til en modell om grunninntekt i samarbeid med Civita og Mathilde Fasting.  

Møte om grunninntekt i regi av Filosofisk forum 

Folkeakademiet Filosofisk Forum, som møtes for å diskutere filosofi og et vidt spekter av temaer, arrangerte et møte om grunninntekt på Deichman Majorstuen mandag den 30. mai kl. 19.00-21.00. Professor i samfunnsøkonomi ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo hadde en generell innføring om grunninntekt før det var åpent for spørsmål og kommentarer fra salen. Det var en god stemning, og et åpent, interessert og aktivt publikum.  Omtrent 35 personer møtte opp. 

https://www.facebook.com/filosofiskforum/

Verdensrommet/Kunstnernettverket Space

Verdensrommet er et gjensidig støttenettverk for ikke-EU/EØS-artister i Norge. Nettverket ble etablert under korona pandemien og består av 200 kreative fagfolk fra hele landet. Artist og en av grunnleggerne av nettverket, Rodrigo Ghattas, er vår kontaktperson for nettverket:

https://www.verdensrommet.network/#news

Tilt work 

Tilt Work er et aksjeselskap som har fagfolk innen media, foredrag, arrangementer, rådgivning, coaching og lederutvikling. Selskapet er eid av de som driver selskapet og de utforsker blant annet grunninntekt som en ide. Per Olav Apalnes foreslår blant annet et pilotprosjekt. 

https://tilt.work/blog/2022/05/19/borgerlonn-som-svar-pa-okonomiske-skjevheter/

Om bullshitjobs

Dette er en NRK Ekko sending fra i fjor, men vel verdt å høre igjen. Og kanskje særlig Sosialantropolog Ståle Wigs gode råd til statsminister Jonas Gahr Støre.

https://www.sv.uio.no/sai/om/aktuelt/aktuelle-saker/2021/stale-wig-pa-ekko-om–bullshit-jobs-.html?fbclid=IwAR2URyc1Eui6EVStd9khNdnwSoHFUkaNZ7mF4NnV_OrNNqwGUzj6uCQz1Y4

Det finnes flere tilnærminger til grunninntekt. For eksempel Alternativ Sosialhjelp i Skien. Dette vil vi komme nærmere inn på i senere nyhetsbrev. 

Eventer fremover 

Lokallaget vårt på Haugalandet restarter etter pandemien og inviterer til åpent styremøte den 12. juni. Bor du i kommunene på Haugalandet, eller kjenner noen som kan være interessert, så ta gjerne kontakt:

https://www.facebook.com/events/514988107027674

Vi planlegger flere eventer fremover, mer om det i neste nyhetsbrev. 

Med ønske om en fin sommer!

Hilsen styret BIEN Norge v/Anja Askeland

Februar 2021

Kjære borgerlønnsentusiast.

Først: Velkommen på årsmøte i BIEN 20. mars 14:00 – 16:00, som også i år foregår digitalt. Hold av datoen nå! Da skal vi få faglig påfyll, oppsummering av året og valg av styre. Vi søker fortsatt etter styremedlemmer, så ikke nøl med å ta kontakt med Nils Waage på mail 48nils@gmail.com for mer informasjon om hva det innebærer.

Gladnyhet fra USA
Vi ser med glede på økende dekning av grunninntektsnyheter i verden og dertil økende oppslutning til konseptet i lys av koronakrisen. Ifølge Finansavisen skal hele 11 amerikanske byer kjøre forsøk med borgerlønn i år for å motvirke fattigdom, inkludert Oakland, Atlanta, Columbia og Los Angeles. I tillegg er ordførere i 20 byer til i tenkeboksen. “Denne nye bølgen av pilotprosjekter er annerledes på grunn av den brede støtten til garantert inntekt vi ser i byer over hele Amerika”, sier adm.dir. for National League of Cities Center.

Veien mot borgerlønn i Norge
Også i Norge blir grunninntekt trukket fram som mulig framtidsløsning, inkludert i akademia. Leder av Rethinking Economics, Marie Storli, skriver i Harvest om hvordan denne krisen kan legge grunnlag for morgendagens velferdsstat, fordi vi har sett ulike grupper falle mellom stoler under koronakrisen. “Plutselig sto frilansere, selvstendig næringsdrivende og studenter som mistet jobben helt uten inntekt,” skriver Storli.

Restriksjoner på ulike bransjer som vanligvis skaper økonomisk vekst, gjør at mange flere, som permitterte eller jobbsøkere i et presset arbeidsmarked, må belage seg på at NAV fungerer som sikkerhetsnettet i deres situasjon. Storli viser i denne sammenhengen til en spennende prøveordning i Spania, som valgte å komme befolkningen i møte med grunninntektslignende støtte etter å ha tatt i bruk portforbud og hindret folk direkte i å gå på jobb. Over 2 millioner mennesker har fått innvilget støtten, som betyr opp til 1015 euro i måneden i en kortere periode. Dette er riktignok ikke borgerlønn i tradisjonell forstand, fordi den har en sluttdato, man må kvalifisere til den og vente på svar på søknad.

Det er andre som har løftet debatten om å se på grunninntekt som mulighet i Norge i. Professor Ann-Helen Bay ved Oslo Met skriver at borgerlønn er et spørsmål om verdier og at konseptet krever at vi går i oss selv som samfunn. Hun mener borgerlønn enten må tilpasses dagens velferdsstat eller “bidra til en revisjon av forestillingene våre om hva som kjennetegner et godt liv og et godt samfunn”. Det krever altså en langtidsstrategi for å reformere oss verdimessig mot borgerlønnskonseptet, som typisk innebærer å regne flere typer ubetalt arbeid som jobb og flere typer liv som fullverdige. Alternativet er å innføre grunninntektskonsepter som er mer i tråd med arbeidslinja, som altså blir en «norsk variant». Krisetider er, om ikke annet, en god anledning til å ta disse (verdi)debattene.

Gi borgerlønn som bistand
Som vanlig oppfordrer vi til å støtte borgerlønnsprosjektet til Give Directly, som bruker tre ulike forsøksmodeller (korttid, langtid og 12 år) for å innhente kunnskap om effekten av grunninntekt i utviklingsland. Her kan du gi penger direkte til mennesker i Kenya, samtidig som du støtter forskning på sammenhengen mellom månedlige utbetalinger og bl.a. ernæring, psykisk helse, likestilling, prisstigning og politisk medvirkning.

Vi håper å se deg på årsmøtet 20. mars! 

November 2020

Kjære borgerlønnsentusiast!

Nå er heldigvis november over – og jeg regner med at jeg ikke er alene om å tenke dét. Her kommer det månedlige nyhetsbrevet

Grunninntekt har inntatt Skien
Kall det gjerne et gjennombrudd i norsk (lokal)politikk – for nå har de folkevalgte i Skien vedtatt et prøveprosjekt for “alternativ sosialhjelp”. 10 mennesker som allerede er mottakere av sosialhjelp, skal i stedet få grunninntekt på 2G i året, altså litt under 17 000 i måneden. Dette er en vesentlig økning fra ordinær sosialhjelpsats og vil koste cirka en halv million i økte utgifter i året.

Grunninntektspiloten skal brukes som en kvalitativ studie og gjøres kjent ved Universitetet i Sør-Øst Norge. Masterstudenter ved USN kan koble seg på prosjektet, om det er relevant for deres studieprogram. Formålet, ifølge kommunen, er å “gå i dybden på den enkeltes opplevelse og hvordan han/hun erfarer bruken av alternativ sosialhjelp”. De skal blant annet undersøke om deltakerne opplever endring i selvbilde, egenforståelse og rolle i samfunnet når de fristilles fra “det ordinære systemet”. Vi heier!

Prosjektet har naturlig nok allerede fått kritikk i Varden, men våre folk er på ballen og skriver motsvar. De skriver blant annet:

“Å sette sammen et prøveprosjekt der brukerne av sosiale ytelser blir gitt en mye større selvbestemmelsesrett er ikke per definisjon grunninntekt, men viser hvor små nyanser som skiller det norske velferdssystemet fra grunninntekt. At i dette tilfellet skal utbetalingene være betingelsesløse, er prinsipper vi kan støtte, og vi tror at mottakere av sosiale ytelser vil ha store fordeler av å få et finansielt gulv de ikke faller igjennom.”

Gi borgerlønn i julegave!
Du leste riktig. Gieffektivt.no har en kampanje for å gi grunninntekt som bistand i lavinntektsland. Vi håper på å få til et samarbeidsarrangement med organisasjonen Effektiv Altruisme etter jul, for å høre mer om hva de mener om hvor effektivt borgerlønn er. 
Vi har også et annet julegavetips. Boka “Borgerlønn” av Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal er nå til salgt til svært nedsatt pris på https://www.eliassenomdal.no/ . Vi anbefaler selvsagt å gi bort økt kunnskap om grunninntekt til jul. Slik samler vi oppslutning om konseptet – gave for gave 🙂

Med dette ønsker vi alle en god advent og en gledelig jul. 

Oktober 2020

Kjære borgerlønnstilhenger!
Her følger månedens nyhetsbrev, etter et lite opphold i september. Det har skjedd en del siden sist.

Dekning av grunninntekt
Vi er stadig på i den aktuelle grunninntektsdebatten. For nå en stund siden var vi på i Dagsavisen og forklarte at en grunninntekt kan “styrke fagforeningenes forhandlingskraft og posisjon i samfunnet”.

Grunninntekt blir stadig satt på dagsorden, nå også av den berømte sosiologen Anthony Giddens. Her kan du blant annet lese om hvordan det nye digitale samfunnet (the “digidemic”) skaper et enda mer delt arbeidsmarked og at borgerlønn har gått fra en “utopisk ordning” til “en del av nesten alle regjeringers agenda”.

Økonomifestivalen “Kåkånomics” har også satt grunninntekt på dagsorden. Kalle Moene uttaler i forbindelse med festivalen at «Hvis vi hadde hatt en grunnleggende inntekt som sikret et minimum til alle, ville vi spart mange for mye stress og engstelse. Krisen viser klart stabiliseringseffekten av en grunnleggende inntekt.»

Kristine Endsjø fra styret var også i Fedrelandsvennen i forbindelse med Protestfestivalen, selv om artikkelen dessverre er bak betalingsmur.

Borgerlønn inn i partiprogrammene?
Alle partier er nå inne i en programprosess for å få sin nye politikk klar til Stortingsvalget neste år. Det er en gylden anledning til å komme med innspill om å inkludere en form for grunninntekt i programmet! MDG har lenge vært for et forsøk med grunninntekt og ser ut til å videreføre den politikken i sitt programutkast. SV har ennå ikke kommet med sitt utkast og tar fortsatt imot innspill. Ingen av de andre stortingspartiene har noe i sine program, men litt overraskende er det kanskje at Helsepartiet går inn for både en “situasjonsbestemt borgerlønn” og å avvikle pensjonsordningen til fordel for en garantipensjon på 2,5 G. Det er spennende!

Grunninntektsmarsj
19. september var det global “Basic Income March”. I år foregikk aktivismen primært digitalt, men du kan se bilder fra tidligere år her.

Stand i Haugesund
Det er ikke lenge siden oppstart i Haugaland, men der er det full aktivitet. Her står Anja på stand, der man kunne dele hva man hadde brukt sin grunninntekt til:Oppstart i Trondheim
Lørdag 10. oktober hadde vi vårt første arrangement i Trondheim. Innledere var professor i økonomi ved UiO Kalle Moene og forfatter/journalist Sven Egil Omdal. Ida Maria og Thomas Langvann ga et kulturelt bidrag. Ordstyrer var spesialrådgiver for FNs- bærekraftsmål Hilde Opoku. Arrangementet ble foregikk både fysisk på Litteraturhuset i Trondheim og på livestreame. Det vil bli lagt ut på YouTube, men i mellomtiden kan du kose deg med dette opptaket fra Globaliseringskonferansen.

Trenger du et lokallag?
Vi ønsker alltid å opprette flere lokallag. Bor du et sted som ikke har lokallag – eller er du usikker? Send oss gjerne en mail med postnummer til post@borgerlonn.no. Kanskje finnes det flere borgerlønnstilhengere i området ditt enn du var klar over?

Om du ikke er medlem ennå, men bare mottar nyhetsbrev, kan du melde deg inn her

Oppdatering av Ofte Stilte Spørsmål på nettsidene Vi har fått nye nettsider og jobber i disse dager med å oppdatere sidene med ofte stilte spørsmål. Der vil vi gjøre research på ulike temaer og innvendinger mot grunninntekt. Ønsker du å bidra i dette arbeidet som vil foregå i perioden november-januar (ingen erfaring eller forkunnskaper nødvendig) er det bare å ta kontakt på post@biennorge.no

Håper dere alle holder hodet over vannet i disse merkelige koronatider.