Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev som epost? Meld deg på her!

24. februar 2021

Kjære borgerlønnsentusiast.

Først: Velkommen på årsmøte i BIEN 20. mars 14:00 – 16:00, som også i år foregår digitalt. Hold av datoen nå! Da skal vi få faglig påfyll, oppsummering av året og valg av styre. Vi søker fortsatt etter styremedlemmer, så ikke nøl med å ta kontakt med Nils Waage på mail 48nils@gmail.com for mer informasjon om hva det innebærer.

Gladnyhet fra USA
Vi ser med glede på økende dekning av grunninntektsnyheter i verden og dertil økende oppslutning til konseptet i lys av koronakrisen. Ifølge Finansavisen skal hele 11 amerikanske byer kjøre forsøk med borgerlønn i år for å motvirke fattigdom, inkludert Oakland, Atlanta, Columbia og Los Angeles. I tillegg er ordførere i 20 byer til i tenkeboksen. “Denne nye bølgen av pilotprosjekter er annerledes på grunn av den brede støtten til garantert inntekt vi ser i byer over hele Amerika”, sier adm.dir. for National League of Cities Center.

Veien mot borgerlønn i Norge
Også i Norge blir grunninntekt trukket fram som mulig framtidsløsning, inkludert i akademia. Leder av Rethinking Economics, Marie Storli, skriver i Harvest om hvordan denne krisen kan legge grunnlag for morgendagens velferdsstat, fordi vi har sett ulike grupper falle mellom stoler under koronakrisen. “Plutselig sto frilansere, selvstendig næringsdrivende og studenter som mistet jobben helt uten inntekt,” skriver Storli.

Restriksjoner på ulike bransjer som vanligvis skaper økonomisk vekst, gjør at mange flere, som permitterte eller jobbsøkere i et presset arbeidsmarked, må belage seg på at NAV fungerer som sikkerhetsnettet i deres situasjon. Storli viser i denne sammenhengen til en spennende prøveordning i Spania, som valgte å komme befolkningen i møte med grunninntektslignende støtte etter å ha tatt i bruk portforbud og hindret folk direkte i å gå på jobb. Over 2 millioner mennesker har fått innvilget støtten, som betyr opp til 1015 euro i måneden i en kortere periode. Dette er riktignok ikke borgerlønn i tradisjonell forstand, fordi den har en sluttdato, man må kvalifisere til den og vente på svar på søknad.

Det er andre som har løftet debatten om å se på grunninntekt som mulighet i Norge i. Professor Ann-Helen Bay ved Oslo Met skriver at borgerlønn er et spørsmål om verdier og at konseptet krever at vi går i oss selv som samfunn. Hun mener borgerlønn enten må tilpasses dagens velferdsstat eller “bidra til en revisjon av forestillingene våre om hva som kjennetegner et godt liv og et godt samfunn”. Det krever altså en langtidsstrategi for å reformere oss verdimessig mot borgerlønnskonseptet, som typisk innebærer å regne flere typer ubetalt arbeid som jobb og flere typer liv som fullverdige. Alternativet er å innføre grunninntektskonsepter som er mer i tråd med arbeidslinja, som altså blir en «norsk variant». Krisetider er, om ikke annet, en god anledning til å ta disse (verdi)debattene.

Gi borgerlønn som bistand
Som vanlig oppfordrer vi til å støtte borgerlønnsprosjektet til Give Directly, som bruker tre ulike forsøksmodeller (korttid, langtid og 12 år) for å innhente kunnskap om effekten av grunninntekt i utviklingsland. Her kan du gi penger direkte til mennesker i Kenya, samtidig som du støtter forskning på sammenhengen mellom månedlige utbetalinger og bl.a. ernæring, psykisk helse, likestilling, prisstigning og politisk medvirkning.

Vi håper å se deg på årsmøtet 20. mars!