Nyhetsbrev

Ønsker du å motta nyhetsbrev som epost? Meld deg på her!

Februar 2021

Kjære borgerlønnsentusiast.

Først: Velkommen på årsmøte i BIEN 20. mars 14:00 – 16:00, som også i år foregår digitalt. Hold av datoen nå! Da skal vi få faglig påfyll, oppsummering av året og valg av styre. Vi søker fortsatt etter styremedlemmer, så ikke nøl med å ta kontakt med Nils Waage på mail 48nils@gmail.com for mer informasjon om hva det innebærer.

Gladnyhet fra USA
Vi ser med glede på økende dekning av grunninntektsnyheter i verden og dertil økende oppslutning til konseptet i lys av koronakrisen. Ifølge Finansavisen skal hele 11 amerikanske byer kjøre forsøk med borgerlønn i år for å motvirke fattigdom, inkludert Oakland, Atlanta, Columbia og Los Angeles. I tillegg er ordførere i 20 byer til i tenkeboksen. “Denne nye bølgen av pilotprosjekter er annerledes på grunn av den brede støtten til garantert inntekt vi ser i byer over hele Amerika”, sier adm.dir. for National League of Cities Center.

Veien mot borgerlønn i Norge
Også i Norge blir grunninntekt trukket fram som mulig framtidsløsning, inkludert i akademia. Leder av Rethinking Economics, Marie Storli, skriver i Harvest om hvordan denne krisen kan legge grunnlag for morgendagens velferdsstat, fordi vi har sett ulike grupper falle mellom stoler under koronakrisen. “Plutselig sto frilansere, selvstendig næringsdrivende og studenter som mistet jobben helt uten inntekt,” skriver Storli.

Restriksjoner på ulike bransjer som vanligvis skaper økonomisk vekst, gjør at mange flere, som permitterte eller jobbsøkere i et presset arbeidsmarked, må belage seg på at NAV fungerer som sikkerhetsnettet i deres situasjon. Storli viser i denne sammenhengen til en spennende prøveordning i Spania, som valgte å komme befolkningen i møte med grunninntektslignende støtte etter å ha tatt i bruk portforbud og hindret folk direkte i å gå på jobb. Over 2 millioner mennesker har fått innvilget støtten, som betyr opp til 1015 euro i måneden i en kortere periode. Dette er riktignok ikke borgerlønn i tradisjonell forstand, fordi den har en sluttdato, man må kvalifisere til den og vente på svar på søknad.

Det er andre som har løftet debatten om å se på grunninntekt som mulighet i Norge i. Professor Ann-Helen Bay ved Oslo Met skriver at borgerlønn er et spørsmål om verdier og at konseptet krever at vi går i oss selv som samfunn. Hun mener borgerlønn enten må tilpasses dagens velferdsstat eller “bidra til en revisjon av forestillingene våre om hva som kjennetegner et godt liv og et godt samfunn”. Det krever altså en langtidsstrategi for å reformere oss verdimessig mot borgerlønnskonseptet, som typisk innebærer å regne flere typer ubetalt arbeid som jobb og flere typer liv som fullverdige. Alternativet er å innføre grunninntektskonsepter som er mer i tråd med arbeidslinja, som altså blir en «norsk variant». Krisetider er, om ikke annet, en god anledning til å ta disse (verdi)debattene.

Gi borgerlønn som bistand
Som vanlig oppfordrer vi til å støtte borgerlønnsprosjektet til Give Directly, som bruker tre ulike forsøksmodeller (korttid, langtid og 12 år) for å innhente kunnskap om effekten av grunninntekt i utviklingsland. Her kan du gi penger direkte til mennesker i Kenya, samtidig som du støtter forskning på sammenhengen mellom månedlige utbetalinger og bl.a. ernæring, psykisk helse, likestilling, prisstigning og politisk medvirkning.

Vi håper å se deg på årsmøtet 20. mars! 

November 2020

Kjære borgerlønnsentusiast!

Nå er heldigvis november over – og jeg regner med at jeg ikke er alene om å tenke dét. Her kommer det månedlige nyhetsbrevet

Grunninntekt har inntatt Skien
Kall det gjerne et gjennombrudd i norsk (lokal)politikk – for nå har de folkevalgte i Skien vedtatt et prøveprosjekt for “alternativ sosialhjelp”. 10 mennesker som allerede er mottakere av sosialhjelp, skal i stedet få grunninntekt på 2G i året, altså litt under 17 000 i måneden. Dette er en vesentlig økning fra ordinær sosialhjelpsats og vil koste cirka en halv million i økte utgifter i året.

Grunninntektspiloten skal brukes som en kvalitativ studie og gjøres kjent ved Universitetet i Sør-Øst Norge. Masterstudenter ved USN kan koble seg på prosjektet, om det er relevant for deres studieprogram. Formålet, ifølge kommunen, er å “gå i dybden på den enkeltes opplevelse og hvordan han/hun erfarer bruken av alternativ sosialhjelp”. De skal blant annet undersøke om deltakerne opplever endring i selvbilde, egenforståelse og rolle i samfunnet når de fristilles fra “det ordinære systemet”. Vi heier!

Prosjektet har naturlig nok allerede fått kritikk i Varden, men våre folk er på ballen og skriver motsvar. De skriver blant annet:

“Å sette sammen et prøveprosjekt der brukerne av sosiale ytelser blir gitt en mye større selvbestemmelsesrett er ikke per definisjon grunninntekt, men viser hvor små nyanser som skiller det norske velferdssystemet fra grunninntekt. At i dette tilfellet skal utbetalingene være betingelsesløse, er prinsipper vi kan støtte, og vi tror at mottakere av sosiale ytelser vil ha store fordeler av å få et finansielt gulv de ikke faller igjennom.”

Gi borgerlønn i julegave!
Du leste riktig. Gieffektivt.no har en kampanje for å gi grunninntekt som bistand i lavinntektsland. Vi håper på å få til et samarbeidsarrangement med organisasjonen Effektiv Altruisme etter jul, for å høre mer om hva de mener om hvor effektivt borgerlønn er. 
Vi har også et annet julegavetips. Boka “Borgerlønn” av Ingeborg Eliassen og Sven Egil Omdal er nå til salgt til svært nedsatt pris på https://www.eliassenomdal.no/ . Vi anbefaler selvsagt å gi bort økt kunnskap om grunninntekt til jul. Slik samler vi oppslutning om konseptet – gave for gave 🙂

Med dette ønsker vi alle en god advent og en gledelig jul. 

Oktober 2020

Kjære borgerlønnstilhenger!
Her følger månedens nyhetsbrev, etter et lite opphold i september. Det har skjedd en del siden sist.

Dekning av grunninntekt
Vi er stadig på i den aktuelle grunninntektsdebatten. For nå en stund siden var vi på i Dagsavisen og forklarte at en grunninntekt kan “styrke fagforeningenes forhandlingskraft og posisjon i samfunnet”.

Grunninntekt blir stadig satt på dagsorden, nå også av den berømte sosiologen Anthony Giddens. Her kan du blant annet lese om hvordan det nye digitale samfunnet (the “digidemic”) skaper et enda mer delt arbeidsmarked og at borgerlønn har gått fra en “utopisk ordning” til “en del av nesten alle regjeringers agenda”.

Økonomifestivalen “Kåkånomics” har også satt grunninntekt på dagsorden. Kalle Moene uttaler i forbindelse med festivalen at «Hvis vi hadde hatt en grunnleggende inntekt som sikret et minimum til alle, ville vi spart mange for mye stress og engstelse. Krisen viser klart stabiliseringseffekten av en grunnleggende inntekt.»

Kristine Endsjø fra styret var også i Fedrelandsvennen i forbindelse med Protestfestivalen, selv om artikkelen dessverre er bak betalingsmur.

Borgerlønn inn i partiprogrammene?
Alle partier er nå inne i en programprosess for å få sin nye politikk klar til Stortingsvalget neste år. Det er en gylden anledning til å komme med innspill om å inkludere en form for grunninntekt i programmet! MDG har lenge vært for et forsøk med grunninntekt og ser ut til å videreføre den politikken i sitt programutkast. SV har ennå ikke kommet med sitt utkast og tar fortsatt imot innspill. Ingen av de andre stortingspartiene har noe i sine program, men litt overraskende er det kanskje at Helsepartiet går inn for både en “situasjonsbestemt borgerlønn” og å avvikle pensjonsordningen til fordel for en garantipensjon på 2,5 G. Det er spennende!

Grunninntektsmarsj
19. september var det global “Basic Income March”. I år foregikk aktivismen primært digitalt, men du kan se bilder fra tidligere år her.

Stand i Haugesund
Det er ikke lenge siden oppstart i Haugaland, men der er det full aktivitet. Her står Anja på stand, der man kunne dele hva man hadde brukt sin grunninntekt til:Oppstart i Trondheim
Lørdag 10. oktober hadde vi vårt første arrangement i Trondheim. Innledere var professor i økonomi ved UiO Kalle Moene og forfatter/journalist Sven Egil Omdal. Ida Maria og Thomas Langvann ga et kulturelt bidrag. Ordstyrer var spesialrådgiver for FNs- bærekraftsmål Hilde Opoku. Arrangementet ble foregikk både fysisk på Litteraturhuset i Trondheim og på livestreame. Det vil bli lagt ut på YouTube, men i mellomtiden kan du kose deg med dette opptaket fra Globaliseringskonferansen.

Trenger du et lokallag?
Vi ønsker alltid å opprette flere lokallag. Bor du et sted som ikke har lokallag – eller er du usikker? Send oss gjerne en mail med postnummer til post@borgerlonn.no. Kanskje finnes det flere borgerlønnstilhengere i området ditt enn du var klar over?

Om du ikke er medlem ennå, men bare mottar nyhetsbrev, kan du melde deg inn her

Oppdatering av Ofte Stilte Spørsmål på nettsidene Vi har fått nye nettsider og jobber i disse dager med å oppdatere sidene med ofte stilte spørsmål. Der vil vi gjøre research på ulike temaer og innvendinger mot grunninntekt. Ønsker du å bidra i dette arbeidet som vil foregå i perioden november-januar (ingen erfaring eller forkunnskaper nødvendig) er det bare å ta kontakt på post@biennorge.no

Håper dere alle holder hodet over vannet i disse merkelige koronatider.