Kategori Mening

Grunninntekt bør bli en grunnpilar i trygdesystemet vårt

Kontantytelser til erstatning for manglende lønnsinntekt er kanskje den viktigste komponenten i folketrygden. Dagens ordning er romslig og sjenerøs, men inneholder svakheter som både bør og kan løses. Ytelsene treffer ikke alltid etter sine intensjoner – de er mange, kompliserte og delvis overlappende, og de forutsetter svært omfattende og dyr kontroll og administrasjon. Grunninntekt ville vært en logisk og effektiv løsning.

Er det eigentleg borgarløn Ap vil ha?

Det er viktig at arbeidslivet ikkje blir så brutalisert at ein må ha borgarløn i tillegg til løna, men dette er realitet i mange land. Det er ikkje nok at Ap tek denne kampen i opposisjon. Dei må nytte tida i posisjon til å byggje ein god plattform som politiske motpolar ikkje kan rive ned i stillhet.

Borgerlønn – vår tids store visjon?

Hver generasjon må ha sitt oppdrag, sin misjon, noe som rammer inn deres visjon. Borgerlønn kan sees som en plattform der folk med forskjellige politiske synspunkter kommer sammen og rykker litt i gamle systemer for å skape noe helt nytt. 

Brytningstider II: Sosial ulikhet og et håp om en bedre fremtid

Til tross for en global overflod av materielle verdier, blir den sosiale ulikheten stadig større. Dette har enorme konsekvenser for demokrati, kriminalitet og samfunnshelse. Slik blir hele samfunnet mindre levedyktig, uavhengig om veksten er stor eller liten. Vi må redusere denne ulikheten og tenke nytt rundt økonomi, demokrati og bærekraft.