Anja Askeland

Anja Askeland

Grunninntekt (borgerlønn)

Oversikt, begrunnelse og skisse til diskusjon— Georg Espolin Johnson, november 2022 — Grunninntekt etter prinsippene beskrevet her skal først og fremst tilrettelegge for: Modellen knytter ikke an til noen spesiell politisk plattform. Notatets inndeling _______________________________________________________________________________________________________ 1. Begrunnelse for reformbehovet Kontantytelser…

Rapport – Alternativ sosialhjelp

Pilotprosjektet Alternativ sosialhjelp i Skien er nå gjennomført. Rapporten ble offentliggjort i  «Scandinavian Journal of Public Health» og kan leses her. Prosjektet er bestilt av Helse- og omsorgskomiteen i Skien kommune og utformet av NAV i Skien. Oslo MET v/Borghild Løyland,…

BIEN Congress i Seoul, Sør Korea

Årets kongress gikk av stabelen i Seoul, Sør Korea. Vi var en gruppe med tre personer fra Norge som deltok; Anja Askeland, Lars Erik Volden(student) og Anne Karin Åkra. Vi hadde noen svært interessante dager og fikk satt oss inn…

Vellykket grunninntektsseminar på Rjukan

Helgen 29. april – 1. mai arrangerte BIEN og Rjukan Solarpunk Academy et seminar om grunninntekt på Rjukan. Temaene var hvorfor vi trenger grunninntekt, hva forskningen har vist om effekter, hvordan vi skal jobbe med saken, og om en form for grunninntekt kan innføres i Tinn kommune.