Rapport – Alternativ sosialhjelp

Pilotprosjektet Alternativ sosialhjelp i Skien er nå gjennomført. Rapporten ble offentliggjort i  «Scandinavian Journal of Public Health» og kan leses her. Prosjektet er bestilt av Helse- og omsorgskomiteen i Skien kommune og utformet av NAV i Skien. Oslo MET v/Borghild Løyland, Astrid Torbjørnsen og Inger Utne har gjennomført intervjuene og utformet rapporten.

Ti sosialhjelpsklienter har i en periode over halvannet år mottatt en høyere utbetaling enn statens satser for sosialhjelp. De har mottatt utbetalingen uten andre betingelser enn å delta i intervjuene. Utbetalingene har ikke blitt avkortet ved annen inntekt, gaver etc. Sentralt i prosjektet er å få innsikt i sosialhjelpsklientenes egen opplevelse av livskvalitet.

Se rapporten: Long-term social assistance recipients’ experiences with an increased monthly payment: a qualitative pilot study

Vi har fulgt dette prosjektet siden høsten 2020 (bilde).