Kategori Uncategorized

BIEN kongressen 2024: Bath

Basic Income Earth Network (BIEN) er et nettverk av akademikere og aktivister som er interessert i ideen om grunninntekt. BIEN fungerer som et bindeledd mellom individer og grupper som er forpliktet til eller interessert i grunninntekt, og fremmer informert diskusjon…

Grunninntekt (borgerlønn)

Oversikt, begrunnelse og skisse til diskusjon— Georg Espolin Johnson, november 2022 — Grunninntekt etter prinsippene beskrevet her skal først og fremst tilrettelegge for: Modellen knytter ikke an til noen spesiell politisk plattform. Notatets inndeling _______________________________________________________________________________________________________ 1. Begrunnelse for reformbehovet Kontantytelser…

Rapport – Alternativ sosialhjelp

Pilotprosjektet Alternativ sosialhjelp i Skien er nå gjennomført. Rapporten ble offentliggjort i  «Scandinavian Journal of Public Health» og kan leses her. Prosjektet er bestilt av Helse- og omsorgskomiteen i Skien kommune og utformet av NAV i Skien. Oslo MET v/Borghild Løyland,…

BIEN Congress i Seoul, Sør Korea

Årets kongress gikk av stabelen i Seoul, Sør Korea. Vi var en gruppe med tre personer fra Norge som deltok; Anja Askeland, Lars Erik Volden(student) og Anne Karin Åkra. Vi hadde noen svært interessante dager og fikk satt oss inn…

TRYGDE­STIG­MA – et politisk våpen

Både i Norge og i andre land møtes mennesker som mottar trygdeytelser med skjellsord og mistenkeliggjøring, både fra politikere og andre. I denne teksten ­skriver Toni Bente­rud om såkalt trygde­stigma, med utgangs­punktet i boka «Stigma: The Machinery of Inequality» av…