Toni Benterud

Toni Benterud

TRYGDE­STIG­MA – et politisk våpen

Både i Norge og i andre land møtes mennesker som mottar trygdeytelser med skjellsord og mistenkeliggjøring, både fra politikere og andre. I denne teksten ­skriver Toni Bente­rud om såkalt trygde­stigma, med utgangs­punktet i boka «Stigma: The Machinery of Inequality» av…