BIEN Congress i Seoul, Sør Korea

Årets kongress gikk av stabelen i Seoul, Sør Korea. Vi var en gruppe med tre personer fra Norge som deltok; Anja Askeland, Lars Erik Volden(student) og Anne Karin Åkra. Vi hadde noen svært interessante dager og fikk satt oss inn i hva som skjer rundt grunninntekt i Korea og resten av verden, og hvilke retning debatten internt i bevegelsen går. Siste dag, på BIENs generalforsamling ble Anja valgt inn i Executive Committee i BIEN i rollen som Volunteer Recruitment Officer. 

Dette er den andre kongressen i Seoul, den første var i 2016. Sør-Korea har kommet langt når det gjelder grunninntekt. De har 20 000 medlemmer i BIKN, har gjennomført en rekke prøveprosjekter, grunninntekt for ungdom og de har eksperimentert med grunninntekt med lokal valuta. Dette ble utvidet til å gjelde hele befolkningen under Covid. 

Under forrige nasjonale valg stod det mellom to presidentkandidater. Lee Jae-myung fra det Demokratiske partiet tapte med svært liten margin 0.7% til Yoon Suk-yeol fra People Power partiet. Lee Jae-myung ville innføre grunninntekt i landet og dette har bremset fremgangen for grunninntekt i Sør-Korea. Situasjonen er nå at den nåværende presidenten stopper prosjekter og endrer ordninger til å kun gjelde spesielle grupper. Dette har vært en nedtur for den koreanske bevegelsen, men per i dag er ingen andre nasjoner så nær en grunninntektsreform som dem. 

Kongressen var på mange måter en evaluering og restart av bevegelsen etter Covid årene. Det var flott å se hvordan veteranene som startet BIEN tilbake i 1986 tok scenen og ga oss et perspektiv på utviklingen av bevegelsen. En strålende Annie Miller(82 år) har gitt ut en bok, en gave til aktivistene – Basic Income, a short guide. Den går nærmere inn på definisjonen av grunninntekt og gir råd om hvordan vi bedre kan argumentere for grunninntekt. Hun foreslo også et nytt kriterie til definisjonen – Uniform. Med det mener hun at beløpet skal være likt for alle gruppen og vil sikre at ingen grupper blir diskriminert. 

Guy Standing snakket om Commens, våre felles ressurser. Den siste boken hans gir spesiell oppmerksomhet til ressursene i havet som fellesskapets eiendom. Standing hyllet organiseringen av det norske oljefondet, fordi det er stabilt og ikke står i fare for politiske innfall. I Alaska har politikere hatt mer direkte påvirkning på sitt fond og tappet det. I Norge har vi handlingsregelen som skal sikre også fremtidige generasjoner. Men det gjenstår ennå å få til en dividende til folket… 

I tillegg til veteranene var også ungdommen sterkt til stede på kongressen. Særlig gruppa fra Taiwan gjorde et sterkt inntrykk. Ledet av Taylor Prochazka avholdt de et eget møte hvor tre ungdommer på videregående nivå først hadde et svært godt forberedt foredrag om situasjonen til unge og hvorfor det er ekstra viktig for unge å engasjere seg. Ungdommene hadde blant annet full kontroll på hvor stor andel av bedriftenes overskudd som går til lønn til arbeiderne. Videre koblet de opp online med ungdom fra Kina og Kenya. 

Det er kommet en erkjennelse i bevegelsen nå om at det nytter ikke å bevise om og om igjen gjennom prøveprosjekter alle fordelene med grunninntekt. Fakta påvirker i liten grad beslutningstakere. Likevel var det stort fokus på prøveprosjekter. 

Prøveprosjektene ble analysert og vurdert. Det er viktig at de blir gjennomført på en slik måte at vi kan få ny kunnskap, men også fordi vi trenger flere historier og ulike historier fra ulike grupperinger. 

På den ene siden har vi Mayors for Basic Income i USA. De gjennomfører en rekke ulike prosjekter som kan kalles tilnærminger eller iallefall inneha elementer av grunninntekt. Målet for dem er å få frem historiene og de lager mye godt materiale. 

Guy Standing og Sarath Davala har vært involvert i såkalte “saturated” prosjekter. Det vil si at hele samfunnet mottar grunninntekten, både rike og fattige. Slik kan de samfunnsmessige synergiene og vises og vi kan lære mer om hva som skjer i samfunnet som helhet når grunninntekt innføres. Et annet område som er relatert og som fikk en del oppmerksomhet er hvilke andre tiltak som er nødvendig for å få best mulig resultat av prosjektene. Det kan være støtte til deltakerne, eller lovendringer for å sikre tilgang til ressurser. 

BIEN som organisasjoner i ferd med å vokse. Det er kommet noe økonomisk støtte inn til nettverket slik at det nå er betalte ansatte i hub`er i det globale sør – Afrika, Latin – Amerika og det skal også ansettes en i Asia. Målet er å ha en hub i hver verdensdel. Forskning rundt grunninntekt skal videreutvikles og gjøres tilgjengelig. Videre er det mange planer; Basic Income TV er på trappene mm.

Neste år er det kongress i Bath, England – 29 – 31 juli. Vi håper at en stor gruppe fra Norge deltar og lar seg inspirere.