Kategori Referat

Vellykket grunninntektsseminar på Rjukan

Helgen 29. april – 1. mai arrangerte BIEN og Rjukan Solarpunk Academy et seminar om grunninntekt på Rjukan. Temaene var hvorfor vi trenger grunninntekt, hva forskningen har vist om effekter, hvordan vi skal jobbe med saken, og om en form for grunninntekt kan innføres i Tinn kommune.

De nordiske landene er spesielt velegnet til innføring av grunninntekt

Brosjyren Basic Income — Cornerstone of the Nordic Welfare State (Grunninntekt — en hjørnesten i de nordiske velferdsstatene), ble presentert og samtidig lansert på en konferanse i Helsinki 29. november 2021. Flere av essayene tar til orde for at de allerede omfattende velferdsordningene i de nordiske landene gjør dem særlig egnet for neste omdreining på velferdsskruen, det vil si innføring av grunninntekt.