BIEN Haugaland fikk lokalpolitkere på banen

Borgerlønn - vår tids neste velferdsreform?

27. august gjennomførte BIEN Haugaland et meget vellykket arrangement på biblioteket i Haugesund. Georg Espolin Johnson (styremedlem i BIEN Norge) og leder for NAV Haugesund holdt innledende foredrag. Et panel bestående av lokalpolitikere fra Frp, Krf, AP, MDG, SV og Rødt, pluss innlederne, drøftet deretter tema, og det kom også mange innspill fra salen. Ronak Naderi, styremedlem i Haugaland kunstverk, var en dyktig moderator. Politikerne forpliktet seg i større eller mindre grad til å sette grunninntekt på sine respektive partiers agenda.

Kan Haugesund bli arena for landets første lokale pilotprosjekt på grunninntekt? Time will show …

Georg Espolin Johnsons foredrag kan du se her:

… og den etterfølgende debatten med poplitkerne kan du se her: