Vellykket grunninntektsseminar på Rjukan

Helgen 29. april – 1. mai arrangerte BIEN og Rjukan Solarpunk Academy et seminar om grunninntekt på Rjukan. Temaene var hvorfor vi trenger grunninntekt, hva forskningen har vist om effekter, hvordan vi skal jobbe med saken, og om en form for grunninntekt kan innføres i Tinn kommune.

BIEN Norge, sammen med Rjukan Solarpunk Academy, avholdt et grunninntektsseminar  i helgen 29. april til 1. mai 2022. Her diskuterte vi mulighetene for et fremtidig pilotprosjekt for grunninntekt i Tinn Kommune. Seminaret var del av et bredt samarbeid mellom en rekke organisasjoner og institusjoner og helga ble avsluttet med 1. mai feiring på Vemork og performance av billedkunstner Marianne Heier.

Vårt mål med seminaret var å presentere hva grunninntekt kan bety når det kommer til vårt nåværende og fremtidige samfunn, hvordan grunninntekt kan kobles til bærekraftsmålene, se på hva forskning og prøveprosjekter har vist, presentere mulige tilnærminger/modeller, samt diskutere en mulig innføring i Rjukan. 

Tinn Kommune har gjennom tidene tiltrukket seg kreative entreprenører, eventyrlystne rallare og bønder som tør å drive jordbruk i bratte bakker. Sentrumsbebyggelsen i Rjukan ble bygget av Hydro, men etter at Hydro flagget ut på 1990-tallet har fjellbyen stått halvtom. Byen som i sin tid ble bygget opp med modernitetens radikale innovasjon i hjertet av sin identitet, har igjen behov for radikal innovasjon. 

Historien om hvordan Norge i løpet av 100 år gikk fra å være verdens fattigste til verdens rikeste land settes gjerne i sammenheng med oljefunn i Nordsjøen, men faktisk så begynte det hele på Rjukan med oppfinnelsen av kunstgjødsel, som reddet verden fra hungersnød. Radikal innovasjon ligger i selve kjernen av kulturarven på Rjukan.

Et pilotprosjekt for grunninntekt i Tinn Kommune vil for alvor la dette potensialet komme til sin rett og etablere et unikt miljø for skaperkraft og livskvalitet i eventyrbyen Rjukan og de omkringliggende bygdesamfunn. Denne gangen bør byggene fylles opp med forretningsidèer som kommer Paris-avtalen, FN`s bærekraftsmål og samtidens utfordringer og fremtidens muligheter i møte

Fredag møttes arrangører, innledere og sentrale mennesker i Rjukan for å diskutere oppstart av lokallag av BIEN Norge på Rjukan. I tillegg til lokale ildsjeler var representanter fra LO i Tinn tilstede. Det vil bli stiftet en egen organisasjon for å støtte prosessen videre. BIEN Tinn vil da bli et lokallag til BIEN Norge, og slik koblet til det globale Basic Income Earth Network (BIEN), som består av akademikere, politikere og aktivister fra hele verden. BIEN Tinn vil fremover arrangere flere seminarer, samt etablere pilotprosjektet. 

Gruppen vil jobbe pragmatisk med lokale myndigheter for å synliggjøre grunninntekt som et tiltak som vil imøtekomme de gjeldende utfordringer i en postindustriell fraflytningskommune.  Dette ønsker vi å følge opp med et nytt tredagers seminar i september. Gruppen skal begynne å bruke den komplementære tillitsbaserte valutaen Circle. Den er det første steget når det kommer til å gjøre Rjukan til et borgerlønnlaboratorium. 

Selve seminardagen startet med en kort introduksjon om grunninntekt av BIENs nestleder Hilde Latour. Deretter var det en livlig debatt. Mona Sæther Evensen, som har skrevet om arbeids- og næringsliv i over 10 år, og skrevet flere kronikker og artikler om «bullshit jobs», holdt et foredrag om temaet. 

På seminaret presenterte tidligere NAV-lege og trygderettsdommer Georg Espolin Johnson sitt notat om hvordan grunninntekt kan innføres i Norge. Det ble svært godt mottatt. Det var også fint å se interessen fra lokale medier, som skrev fire artikler i Rjukan Arbeiderblad om seminaret. 

Vi fikk i tillegg lagt inn et besøk på det Røde bibliotek. 

Hilde Latour avsluttet dagen med å gi en presentasjon av ulike blockchain baserte grunninntekt prosjekter og den tillitsbaserte valutaen/systemet Circle. Vi avslutter dette møtet med en workshop for å se hvordan vi kan gå frem for å starte med Circles på Rjukan. 

Alle deltakerne fikk etter seminaret middag laget på Rjukan Varelager. En lokal musiker, Rupert, spilte for oss på kvelden. 

På 1. mai deltok vi i toget med egen fane og Marianne Heier hadde performance på broen opp mot Vemork med temaet mennesket, strukturer og verdier, noe som  også kan sies å være relatert til vårt tema. Vi fikk fire fine artikler i RA-blad.

Vi vil følge opp med et nytt seminar i september 2022. Følg med!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *