Den nordiske grunninntektkonferansen (UBI Nordic) 2019

5.-7. april 2019 arrangerte BIEN Norge den nordiske grunninntektskonferansen, Unconditional Basic Income Nordic. Her er en liten gjennomgang av noe av det som ble diskutert under de ulike seminarene.

Av: Kristine Endsjø

5.-7. april 2019 arrangerte BIEN Norge den nordiske grunninntektskonferansen, Unconditional Basic Income Nordic. Det er første gang BIEN Norge har arrangert et så stort event, med over 200 deltakere. Konferansen ble innledet fredag ettermiddag med mottakelse i Rådhuset og avsluttet søndag ettermiddag. Her følger en liten gjennomgang av noe av det som ble diskutert under de ulike seminarene.

Grunninntekt vil ha dyptgripende, positive virkninger for samfunnet på flere ulike plan, og det var det viktig for oss å få frem på denne konferansen. Derfor hadde vi et bredt program som omfattet både økonomi, arbeidsliv, miljø, teknologi, kultur og livssyn.

Miljø

Vi er nødt for å tenke radikalt annerledes rundt bedrift, konkurranse og bærekraft. Nye modeller for næringsliv bør legge til rette å endre fokus fra kun et focus på konkurranse til et fokus på samarbeid. Videre vil grunninntekt kunne gi oss tiden tilbake, ved å kunne kombinere jobb, frivillighet og andre meningsfylte aktiviteter i større grad. Dette vil igjen forhåpentlig føre til mindre fokus på materiell velstand og mer fokus på livskvalitet.

Automatisering

Det er stadig usikkerhet rundt hvorvidt automatisering vil føre til arbeidsledighet eller ikke, og det er vanskelig å forutsi hvordan den vil virke inn på arbeidslivet. Det var imidlertid enighet om at automatisering medbringer uforutsigbare endringer og selv om det ikke nødvendigvis vil føre til massearbeidsledighet, vil det føre til at noen jobber blir overflødige og at hvilke jobber det gjelder er uforutsigbart. Dette vil si at arbeidstakere kanskje brått må omskoleres eller søke seg til andre arbeidsplasser. Grunninntekt vil være som en buffer mot uforutsette omstillingsprosesser.

Arbeidsliv

Grunninntekt løsne opp det sterke skillet mellom lønnet arbeid og frivillig arbeid. Det vil derfor føre til større aksept for at verdi ikke alltid kan og bør måles i penger, og at det er stor verdi i alle de “småtingene” man gjør utover lønnet arbeid. Det vil også kanskje føre til at man kan dele mer på omsorgsarbeid, og avlaste hverandre, f eks ved at man kan ta seg fri fra jobb for litt ekstra omsorgsarbeid heller enn at alt omsorgsarbeid er profesjonalisert.

Demokrati

Vi hadde et seminar om demokrati som besto av en samtale mellom professor Guy Standing og bevegelser i Europa som representerer en økende mistillit til demokratiet, eller føler seg ekskludert fra den politiske debatten, som de Gule Vestene, eller som ønsker et annet type demokrati, som “Orange” bevegelsen i Nederland. Vi hadde også en representant fra Bomfritt Norge. Formålet med dette seminaret var å gi disse bevegelsene en stemme og forstå bakgrunnen til deres etablering i lys av sviktende tillatt til det politiske systemet og konkret politikk som rammer feil til tross for gode intensjoner.

Dette var bare en kort oppsummering. Det var mange interessante argumenter og refleksjoner som dukket opp. De fleste seminarene ble live streamet og du kan se klippene i etterkant her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *