Årlig internasjonal kongress

Hvert år avholdes en kongress i regi av den internasjonale BIEN-organisasjonen. Den første kongressen ble avholdt i 1986 i Belgia. Fram til 2014 ble kongressen avholdt annenhvert år, men fra 2016 har den blitt avholdt årlig med unntak av 2020 da den ble avlyst på grunn av covid-pandemien.


Internasjonal BIEN-kongress 2021: Skottland

I 2021 var dette en digital kongress arrangert av BIEN i Glasgow, 18.-21. august.

Se mer på https://basicincome.org/topic/bien-congress/


Internasjonal BIEN-kongress 2020: Australia

Den 20. internasjonale BIEN kongressen var planlagt avholdt i Brisbane, Australia, men ble avlyst på grunn av COVID-19.


Internasjonal BIEN-kongress 2019: India

BIEN Norge var representert på den internasjonale BIEN-kongressen 2019 i India. Les blogginnlegget fra vårt besøk.


Internasjonal BIEN-kongress 2018: Finland