Global Green New Deal

  • Hvordan løsningen på klimakrisen og sosial rettferdighet kan gå hånd i hånd

BIEN Norge skal avholde et seminar på Chateau Neuf den 6. mars 2024. Dette som en del av et større og bredere samarbeidsprosjekt med organisasjonen Equal Right. Utgangspunktet for samarbeidet er at den engelske organisasjonen Equal Right har publisert rapporten “Climate Justice Without Borders: Cap and share as a mitigation and climate finance solution.” 

I sin rapport oppfordrer Equal Right til en Global Green New Deal. Innholdet i rapporten er et omfattende forslag på løsning av verdens store spørsmål om hvordan vi kan sikre at vår respons på klimakrisen og klimarettferdighet kan gå hånd i hånd. 

Agendaen for dagen er i første omgang å belyse tematikken for rapporten og få presentert løsningsforslagene. Vi vil utforske ulike perspektiver på hvordan vi kan finansiere en global grønn omstilling og returnere utvunnet rikdom til lokalsamfunn over hele verden. 

Det vil være fokus på cap and share, som er et nytt, stort og potensielt virkemiddel. Sentrale spørsmål vil være hvilken rolle kontantutbetalinger og grunninntekt kan ha for å oppnå global klimarettferdighet. Bistandsorganisasjonene bruker allerede ulike varianter av kontantytelser i bistand og humanitære kriser og vi får høre deres erfaringer. 

Vi vil også se nærmere på hvilken rolle Norge bør ha når det kommer til global klimarettferdighet. Verden trenger løsninger på disse utfordringene, og Norge kan ha en spesiell rolle gjennom å inngå et samarbeid med land i sør og gå foran som et godt eksempel. 

‘Cap and Share’ er et innovativt klimarettssystem som vil begrense bruken av fossilt brensel og få store forurensere til å betale og omfordele penger til mennesker og lokalsamfunn over hele verden. Mer informasjon er tilgjengelig her. Du kan også se Equal Rights nye videoer som forklarer Cap and Share og hvordan det kan støtte Tap og skade fondet.  

Cap and Share, FEASTA’s Climate Group promotes Cap and Share 

PROGRAM

Sted: Chateau Neuf – Lillesalen

Dato: 6. mars 2024

Ordstyrer: Andrew Kroglund

13.00 – 13.15 Lokale åpnes – kaffe, snacks

13.15 – 14.30 Global New Green Deal

Velkomst av Anja Askeland – BIEN Norge

Laura Bannister og Sidney Chisi fra Equal Rights introduserer cap and share, som en ny tilnærming til utfasing av oljeproduksjon og klimafinansiering

Kommentarer fra Kathrine Sund-Henriksen (generalsekretør i ForUM) og Kalle Moene (Økonomisk institutt), samt spørsmål fra salen. 

14.30 – 14.45 Kort pause

14.45 – 16.00 Norge, klimaet og det globale sør

Kalle Moene – Økonomisk institutt

Håvard Mokleiv Nygård – Norad

Brynjar Sagatun Nilsen – Redd Barna

Laura Bannister og Kalle Moene avrunder seminaret

For videre informasjon: A GLOBAL GREEN NEW DEAL