Underskriftskampanje

Fra 25. september har BIEN Norge en nasjonal underskriftskampanje for grunninntekt i Norge. Dette initiativet er en del av en global kampanje, som pågår parallelt i EU og flere andre land over ett år frem til 25. september 2021. 

I EU er det startet en European Citizens’ Initiative kampanje for grunninntekt, som kan føre til et lovforslag om grunninntekt, dersom det er mange nok signaturer. 

En grunninntekt bør være en sentral del av et bærekraftig økonomisk system da den sikrer et minimum livsopphold til alle. Dette vil utjevne sosial ulikhet og gjøre det lettere for alle å delta i samfunnet. 

En grunninntekt vil sannsynlig føre til mer verdighet, frigjøre kreativitet og bygge tillit i samfunnet. 


Skriv under på kampanjen her.

Oversikt over alle landene som er med i kampanjen. De blå prikkene viser land som er med i EU-kampanjen og de røde viser andre land som deltar i den globale kampanjen.

This is the Norwegian campaign in support of the European Citizens’ Initiative Start Unconditional Basic Incomes throughout the EU and the global campaign Universal Basic Income Now.